Midsummer redovisar rekordstor orderingång i det tredje kvartalet och förbereder kapitalanskaffning för utökad produktionskapacitet

Efterfrågan på Midsummers svensktillverkade lätta solcellspaneler ökar kraftigt medan leveransförmågan begränsas av tillgänglig produktionskapacitet. En rekordstor orderingång för det tredje kvartalet föranleder bolaget att se över möjligheten till finansiering för utökad produktionskapacitet även i Sverige.

Under det tredje kvartalet slog Midsummers försäljning inom affärsområdet solcellstak nytt rekord med en orderingång på 37,8 miljoner kronor, en ökning med 63 procent jämfört med motsvarande period förra året och med 110 procent jämfört med föregående kvartal.

Efterfrågan på den svenska privatmarknaden slog nytt rekord under kvartalet, samtidigt som försäljningen till kommersiella aktörer ökar avsevärt. Efterfrågan på Midsummer BOLD, som är en specialutvecklad större panel för kommersiella och industriella tak, har ökat både i Sverige och internationellt.

– Vi är självfallet mycket glada över våra fina försäljningssiffror som hade kunnat vara ännu högre om vi hade haft en större produktionskapacitet. Leveranstiderna är för närvarande cirka nio månader vilket inte är tillfredställande. Vi har ambitiösa tillväxtplaner för att göra Midsummer till en ledande europeisk aktör inom tunnfilmssolpaneler och vi vill kraftigt accelerera utbyggnaden av produktionskapacitet, säger Sven Lindström, VD för Midsummer.

För att bättre tillgodose efterfrågan på den nordeuropeiska marknaden med Midsummers solcellsprodukter avser bolaget att säkra finansiering för utbyggd produktionskapacitet och rörelsekapital för bolagets anläggning i Järfälla. Bolagets styrelse har därför beslutat att se över kapitalstrukturen och bolaget har anlitat G&W Fondkommission som finansiell rådgivare för att sondera med industriella/strategiska investerare avseende en riktad nyemission under fjärde kvartalet 2022.

Utökad produktionskapacitet med 20 MW i ett första steg

I ett första steg eftersträvas en utbyggd kapacitet för årlig produktion av solceller motsvarande cirka 20 MW, med möjlig uppskalning till 200 MW. I dagsläget producerar fabriken i Järfälla cirka 2 MW per år. Den fabrik i Bari, Italien som Midsummer färdigställer får en produktionskapacitet på 50 MW, av vilket en stor del redan är intecknad genom avtal med ett flertal italienska aktörer inom bygg och taktillverkning.

– Trots att fabriken i Italien ännu inte startat produktion ser vi att efterfrågan redan håller på att svälja dess kapacitet och vi vill därför redan nu öka kapaciteten ännu mer i Sverige, och för den önskar vi sluta liknande avtal med svenska aktörer inom bygg och tak som vi gjort i Italien, fortsätter Sven Lindström.

Midsummers produktionssystem kan installeras i redan existerande industrilokaler och bolaget letar efter en lämplig lokal för expansionen. På lång sikt har bolaget kommunicerat en ambition att nå minst 1 GW produktionskapacitet vilket skulle ske i flera megafabriker.

– Marknadspotentialen i Nordeuropa är enorm och efterfrågan på våra produkter är fortsatt stark. Då kapaciteten i den italienska fabriken till stor del redan är mättad av den lokala italienska marknaden ser vi ett behov av att snabbt bygga ut produktionskapaciteten även i Sverige. Intresset från kunderna är stort och vi har under en lång tid byggt upp en unik kompetens på en marknad under stark tillväxt. Vi för liksom i Italien även förhandlingar med större aktörer som önskar träffa leveransavtal avseende den nordiska marknaden och för att tillfredsställa sådana avtal behöver vi bygga ut vår nordiska produktionskapacitet, summerar Sven Lindström.

Midsummer tillverkar och installerar solcellstak av modellerna SLIM, WAVE och BOLD. Solcellstaken består av solpaneler som är tunna, lätta, diskreta och med minimala klimatavtryck jämfört med traditionella solpaneler. De tillverkas av företagets egenutvecklade system DUO.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solpanelerna består av CIGS-solceller och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel 08-503 000 50, epost ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!