Midsummer publicerar årsredovisning för 2020

Midsummers årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på Midsummers hemsida samt bifogad till detta pressmeddelande.

– Genom att tillverka och sälja produkter som utmanar antaganden om det konventionella taket och traditionella solpaneler bygger vi en marknad där solenergi är tillgängligt för fler. Marknaden för solcellstak och solpaneler har en enorm potential och vi ser en efterfrågan på lösningar med just Midsummers produktegenskaper. Vår goda orderutveckling av solcellstak samt solpaneler under 2020 förstärker övertygelsen om att vi är på rätt väg och tillgodoser ett behov på marknaden, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

Läs Sven Lindströms hela kommentar i årsredovisningen som finns bifogad till detta pressmeddelande samt på Midsummer.se under Finansiella Rapporter (https://midsummer.se/ir/finansiella-rapporter/).

Årsredovisningen är författad på svenska och produceras och distribueras av miljöskäl enbart digitalt.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer (https://midsummer.se/investerare/press/).

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 076-200 14 29

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för solceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet (https://midsummer.se/products/duo-turnkey-system/) har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med produkterna SLIM (https://midsummer.se/midsummer-slim/), WAVE (https://midsummer.se/midsummer-wave/) och BOLD (https://midsummer.se/midsummer-bold/) får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.
Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se.För mer information, vänligen besök: midsummer.se

Informationen är sådan som Midsummer är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-15 08:30 CET.

Bifogade filer

PDF (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!