Midsummer publicerar årsredovisning för 2019

Midsummers årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på Midsummers hemsida samt bifogad till detta pressmeddelande.

Årets rapportering presenteras på ett mer genomarbetat sätt än tidigare och utvalda delar har lyfts fram för att ytterligare förtydliga och illustrera verksamheten, däribland presentation av produkter, företagets historik, hållbarhetsupplysningar samt VD:s kommentar.

– Att fortsätta som vanligt är ganska ovanligt i dessa tider, men Midsummer är inget vanligt företag. I oroliga tider är det extra viktigt med trygghet. Vi finner trygghet i vår affärsidé, vårt teknologiska försprång och våra unika produkter. Vi har också stor vana av att driva bolag med osäkra intäktsströmmar, något som kan komma väl till pass när vi nu påverkas av yttre omständigheter som vi inte har kontroll över, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

Läs Sven Lindströms hela kommentar i årsredovisningen som finns bifogad till detta pressmeddelande samt på Midsummer.se under Finansiella Rapporter.

Denna information är sådan som Midsummer AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 8.30 CET.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!