Midsummer levererar ultralätta solpaneler till havsbaserat solenergiprojekt i Nederländerna

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har sålt sina ultralätta tunnfilmssolpaneler till ett holländskt statsfinansierat projekt för utvinning av solenergi från paneler på flytande flottar till havs kallat Solar@Sea II.

Den holländska organisationen för tillämpad vetenskaplig forskning (TNO) är koordinator för detta solenergiprojekt offshore, finansierat av den holländska regeringen. Målet med projektet är att utveckla ett flytande solenergikoncept till havs baserat på lätta flexibla flottar och solpaneler. Projektets huvudsakliga inriktning är installationen av ett 20 kWp pilotsystem på insjön Oostvoornse Meer nära Rotterdam.

– Detta är ett mycket intressant och lovande projekt som kan bana väg för större projekt framgent. Havsbaserad solenergi är ännu i sin linda men har fördelar av typen noll skuggning och noll påverkan på boendemiljöer – och viktiga i områden där det finns begränsat med landyta att använda. Våra ultralätta solpaneler är förstås idealiska för denna typ av applikation då flottarnas vikt kan minimeras, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

18 MAGNUM-paneler på varje flotte

Midsummer har levererat sina tunna, ultralätta och flexibla solpaneler modell BOLD-144 (MAGNUM) för projektet. Varje MAGNUM-panel består av 144 solceller och mäter 4×1 m, samt ger upp till 485W per panel. 18 MAGNUM-paneler har installerats på de flytande PV-flottar som nu påbörjar testerna i Holland.

Projektet presenterades för holländska medier vid en presskonferens som hölls av TNO i fredags. Se bifogade bilder av Midsummers MAGNUM-modell på de flytande PV-flottarna.

Väl installerade på flottarna kopplas PV-modulerna delvis i serie och delvis parallellt, och ansluts sedan till en strängväxelriktare på land. På land finns en hytt, i vilken TNO har installerat all nödvändig utrustning för insamling av övervakningsdata om flottens prestanda. Data samlas in om bestrålning, temperaturer (på land, över och under vatten, PV-moduler), vindhastighet och vågor.

Utvärdering av storskaliga flytande solenergiparker

Det långsiktiga målet är att utvärdera potentialen för storskaliga flytande solenergiparker till havs för att förse Nederländerna med hållbar och förnybar ren solenergi, med hjälp av flytande strukturer som rör sig optimalt med vågorna, kan motstå naturens krafter och uppnå en hög effekt. Läs mer om TNOs arbete med offshore solenergi här.

Midsummer är Sveriges enda tillverkare av solceller. Företaget tillverkar s k tunnfilmssolceller – lätta, flexibla och diskreta med ett klimatavtryck som endast är en tiondel av importerade solpaneler gjorda med kisel. Företaget utvecklar, säljer och installerar färdiga solcellstak och även maskinutrustning för tillverkning av solceller.

Midsummers VD Sven Lindström offentliggjorde nyligen sin vision om ett antal s k megafabriker i Sverige för tillverkning av solpaneler, se öppet brev här.

Den 30 november avslutas teckningsperioden för förvärv av aktier i Midsummer med teckningsoptioner, se pressmeddelande här.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!