Midsummer lämnar Nasdaqs observationslista

Nasdaq har idag beslutat att Midsummer AB (publ) återfår sin plats på First North Premier Growth Markets ordinarie lista efter att ha haft s k observationsstatus sedan slutet av februari.

Nasdaqs beslut grundades på en ny kassaflödesplan som presenterades av Midsummer och som tydligt visar att företaget har tillräckligt rörelsekapital efter att dels den gröna obligationen på 200 miljoner kronor förlängts med tre år, dels att företaget erhållit en utbetalning från Invitalia på cirka 75 miljoner kronor för färdigställande av sin fabrik i Bari. Därmed föreligger inte längre skäl för Midsummer att ha observationsstatus, enligt Nasdaq.

Läs Nasdaqs meddelande här.

Vid en extra bolagsstämma den 14 april beslutade Midsummer att genomföra en företrädesemission som fulltecknad kommer att inbringa drygt 277 miljoner kronor i maj, med möjlighet till ytterligare cirka 92 miljoner kronor i november via teckningsoptioner.

Prospekt förväntas presenteras den 24 april och teckning av aktier påbörjas den 26 april. All information om Midsummers emission kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:

Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solpanelerna består av CIGS-solceller och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer lämnar Nasdaqs observationslista (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!