Midsummer ABs delårsrapport för första kvartalet 2020

Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2020 och kommenterar den pågående pandemin i VD-ordet. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 42,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 4,1 miljoner kronor. Bolaget fick under det första kvartalet en ny order på ett DUO-system. Dessutom har man anställt en Business Development Manager med europeisk fokus och lanserat produktsidor för Midsummer WAVE, Midsummer SLIM och Midsummer BOLD.

Midsummer uppvisar en nettoomsättning för det första kvartalet 2020 på 42 801 TSEK (26 884 TSEK för Q1, 2019) och en EBITDA på 12 710 TSEK (14 060 TSEK för Q1, 2019). Koncernens rörelseresultatet för de första tre månaderna 2020 blev 4 129 TSEK. Motsvarande siffra för samma period 2019 var 8 070 TSEK.

 


VD Sven Lindström kommenterar:
”Första veckan i januari besökte jag potentiella nya kunder och våra befintliga kunder i Kina. Framförallt ville jag säkerställa leveranser av solpaneler från våra befintliga kunder för att stötta vår egen produktion i Järfälla. Vi har sedan slutet av 2019 sett ett alltjämt ökande intresse för våra solpaneler och vår egen produktionskapacitet i Järfälla hängde inte riktigt med. Även våra kunder i Kina hade fulla orderböcker, men vi blev lovade 500 kW i månaden så fort deras produktion kommit igång efter det kinesiska nyåret.

Produktionsstarten i Kina blev dock ordentligt fördröjd på grund av corona-virusets utbrott och vi kan inte räkna med några större volymer därifrån innan 2021. Det som hänt stärker oss i vår övertygelse om att vi bör satsa på produktion i Europa.

Nya affärer under perioden
Glädjande var att vi trots reserestriktioner lyckades få en order på ett DUO-system till Ryssland. Affären är den första under ramavtalet med statligt ägda Rusnano Group. Målet med samarbetet är att utveckla marknaden för lätta byggnadsintegrerade solpaneler i Ryssland och den Eurasiska regionen. Detta kontrakt gjorde att vi återigen kunde visa positiva siffror under Q1, vilket inte är en självklarhet i dessa tider.

Intresset för våra solpaneler fortsätter vara högt och vi har ett ökande antal besökare i våra säljkanaler. Försäljningen av solpaneler var under det gångna kvartalet åtta gånger större än motsvarande period för ett år sedan, vilket motsvarade 8,4 % av nettoomsättningen.

Grön omställning i Europa
Marknaden för byggnadsintegrerade solceller växer mycket snabbare än solcellsmarknaden i stort och förväntas växa med ungefär 40% per år de kommande åren. Efterfrågan i Europa vida överstiger vår produktionskapacitet i befintliga anläggningar.

Midsummer anser att solel ska produceras där den konsumeras. Nu är det dags att expandera från vår egna produktion i Järfälla med fler anläggningar i Europa. I början av mars anställde vi en Business Development Manager med just nya europeiska fabriker i fokus.

Vi ser fantastiska möjligheter att expandera vår egen produktion som en del av den gröna omställning som redan har börjat. Dessutom ser vi ytterligare möjligheter när EU nu skall få igång hjulen och anpassa sig till en ny verklighet post corona.

Vi såg exakt samma sak hända i Kina efter finanskrisen 2009-2010 när världens produktionskapacitet för solceller mångdubblades. Alltifrån Junckers investeringsplan i Europa till lokala stöd kommer att gynna oss. Midsummer har en unik lösning och är väl positionerade att bli en viktig aktör i att få Europa på fötter med lokal miljövänlig produktion.

Vi är på god väg och har fått fin respons för våra planer att etablera oss i flera regioner i södra Europa. Nu förhandlar vi med organisationer och myndigheter för att hitta bästa möjliga lösning. Detta tillsammans med ordern vi fick i december kommer att mångdubbla vår leveranskapacitet i Europa 2021.

Omställning i stället för nedstängning
Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och låter inte den nya verkligheten hindra oss. Snarare försöker vi se det som ett sätt att tänka om. Vi arbetar hemifrån och supportar våra fabriker i Kina på distans i så hög utsträckning som möjligt även om vi också har personal på plats i Kina. Extra tillfredsställande var att spillbitar från vår genomskinliga folie har hämtats av Järfälla kommun som kunde använda dem för att tillverka visir.

Digital uppdatering
Vi jobbar vidare med vår digitala närvaro och lanserade under kvartalet som gick produktsajter för Midsummer WAVE och Midsummer SLIM. Strax därefter även för Midsummer BOLD – ett solcellstak som helt kan ersätta takplåt eller taktegel. Dessutom lämpar sig BOLD perfekt för exempelvis stora industrilokaler och idrottsarenor där viktbegränsningar gör det omöjligt att installera traditionella solpaneler. I dagarna lanserar vi också nya uppdaterade Midsummer.se.”


Viktiga händelser januari – mars 2020
 

  • Midsummer anställer Business Development Manager

  • Nya produktsidor för Midsummer WAVE, Midsummer SLIM och Midsummer BOLD
  • Midsummer säljer första produktionslinan under ramavtalet med ryska Rusnano

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet på Midsummers IR-sida under Finansiella Rapporter.


VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 15 maj 2020.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!