Midsummer ABs delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Orderingången av solceller, solpaneler och solcellstak fortsätter att öka kraftigt och bolaget sonderar kapitalanskaffning för att utöka produktionskapaciteten med bl a en ny fabrik i Sverige.

Nettoomsättningen för koncernen under de första nio månaderna 2022 uppgick till 35 534 TSEK (75 749 TSEK). Rörelseresultatet var -35 710 TSEK (-71 571 TSEK). Soliditeten var vid periodens utgång 46,5 procent.

För det tredje kvartalet 2022 var nettoomsättningen 11 881 TSEK (58 237 TSEK). Rörelseresultatet var -41 171 TSEK (-15 049 TSEK). Orderingången inom affärsområde Solcellstak uppgick under det tredje kvartalet till 37 796 TSEK (23 218 TSEK).

Avsiktsförklaringar tecknade för 107 MW produktion av solceller

Efter periodens utgång offentliggjorde Midsummer att man tecknat avsiktsförklaringar med sex svenska och internationella aktörer inom taktillverkning, fastighet och solcellsinstallation om framtida leveranser av solceller motsvarande 107 MW effekt.

– Att vi på kort tid tecknar så stora offtake-avtal för framtida leverans av solceller är ett bevis på en urstark grundläggande efterfrågan på våra produkter, och det validerar våra aggressiva tillväxtplaner, säger Midsummers VD Sven Lindström.

Bolaget offentliggjorde efter kvartalets utgång planer på kapitalanskaffning för färdigställande av en ny fabrik i Sverige för inledningsvis 20 MW produktion och på sikt 200 MW. Det långsiktiga målet är minst 1000 MW årlig produktionskapacitet till år 2030.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Finansiell kalender 2023

Midsummer presenterar sin finansiella kalender här. Kommande rapporteringstillfällen är:

24 februari 2023: bokslutskommuniké 2022
20 april 2023: årsredovisning 2022
17 maj 2023: delårsrapport Q1 2023
7 juni 2023: årsstämma
16 augusti 2023: delårsrapport Q2 2023
1 november 2023: delårsrapport Q3 2023
12 februari 2024: bokslutskommuniké 2023

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Q3 2022 Midsummer 221115 (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!