Midsummer ABs delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Den svenska tillverkaren och installatören av diskreta solcellstak Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 58 237 TSEK (3 477 TSEK). För årets första nio månader uppgick nettoomsättningen för koncernen till 75 749 TSEK (65 988 TSEK).

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet växte med 1 575 procent jämfört med samma kvartal föregående år. För årets första nio månader visar bolaget en omsättningsökning på 15 procent jämfört med samma period föregående år.

För produktlinjen Produktionsutrustning var nettoomsättningen 50 260 TSEK (1 399 TSEK) för det tredje kvartalet 2021 och 55 245 TSEK (58 216 TSEK) för de tre första kvartalen 2021.

– Under perioden lossnade det äntligen för vår produktlinje Produktionsutrustning, efter 18 månaders stiltje på grund av coronapandemin. Vår nettoomsättning för kvartalet är nu tillbaka på samma nivåer som innan pandemins utbrott, säger Midsummers VD Sven Lindström.

Företagets produktlinje Solcellstak fortsätter att växa mycket starkt. Nettoomsättningen inom Solcellstak uppgick till 7 977 TSEK (2 078 TSEK) för det tredje kvartalet 2021 och 20 504 TSEK (7 772 TSEK) för de tre första kvartalen.

Orderingången inom Solcellstak uppgick till 23 218 TSEK (3 837 TSEK) under det tredje kvartalet och 46 545 TSEK (8 160 TSEK) under de tre första kvartalen 2021. Den totala orderboken för produktlinjen Solcellstak uppgick vid slutet på september till 36 782 TSEK (10 741 TSEK per sista december 2020).

– Vi ökar orderingången på våra stilrena och miljövänliga solcellstak med flera hundra procent varje kvartal och är överväldigade av den stora efterfrågan, säger Sven Lindström vidare.

Massivt stöd för italiensk fabrik

Efter kvartalets utgång, i slutet av oktober, offentliggjorde italienska myndigheter att man beslutat att tilldela Midsummer ett stöd i storleksordningen 390 miljoner kronor i dels rena bidrag, dels ”mjuka lån” för att etablera en fabrik i södra Italien som blir Europas största fabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller. (pressmeddelande)

– Det är den mest väsentliga händelsen i företagets hela historia. I ett slag tiofaldigar vi vår produktionskapacitet och blir en internationell aktör att räkna med inom inte bara produktionsutrustning utan även slutprodukten, solcellstak. Jag är mer optimistisk om vår framtid än jag någonsin varit, säger Lindström i rapportens VD-ord.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Delårsrapport Q3 21 (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!