Midsummer ABs delårsrapport för det första kvartalet 2021

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2021. Koncernen uppvisar under det första kvartalet en nettoomsättning på 7 382 TSEK (34 099 TSEK). För produktlinjen Solcellstak var nettoomsättningen 3 509 TSEK (3 583 TSEK) och för produktlinjen Produktionsutrustning var nettoomsättningen 3 873 TSEK (30 516 TSEK).

Omsättningen och resultatet påverkades negativt av att inga nya maskinförsäljningar skedde under det första kvartalet 2021 på grund av coronapandemin. Det innebar en kraftigt försämrad nettoomsättning för produktlinjen Produktionsutrustning. Pandemin har gjort det omöjligt att resa i de länder och regioner där bolaget historiskt sett har sålt DUO-maskiner, och även omöjligt för potentiella kunder att besöka bolaget för att få demonstrationer av hur maskinerna tillverkar solceller och solpaneler.

Sannolikheten att kunna resa till bolagets starkaste marknader för maskiner, så som Kina, bedöms som låg åtminstone till hösten 2021 då förhoppningsvis vaccinationsnivåerna gör att resandet kan återupptas.

Företagets ökade fokus på solcellstak för framför allt den svenska marknaden har mötts av ett positivt gensvar. Orderingången för solcellstak ökade med 550 procent under det första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året.

– Midsummers utökade fokus på konsumentmarknaden för solpaneler har varit en stor framgång och den starka orderingången för solcellstak är ett kvitto på att vi är på helt rätt väg i vår strävan efter att erbjuda såväl privata som kommersiella fastighetsägare ”gröna” och snygga tak som alstrar energi. Vår kundbas växer och det gläder mig att Midsummers solcellstak finns installerade på fastigheter från Ystad i söder till Umeå i norr, säger Sven Lindström, VD för Midsummer.

– Samtidigt har ett drygt år av pandemi medfört konsekvenser och utmaningar för vårt andra affärsområde. Resultatet för perioden är väntat och givet rådande restriktioner och nedstängningar finns fortsatta utmaningar i affären för Midsummers produktionsutrustning. Vi hanterar dessa negativa effekter och har under kvartalet reducerat avtalstillgångar kopplat till maskinförsäljningen genom att ytterligare två DUO-maskiner har accepterats och betalats av kund. Detta arbete kommer att fortlöpa under 2021.

– Inom Solcellstak arbetar vi med utveckling av befintliga erbjudanden för att möta samt överträffa kundens behov och förväntningar och genomför riktade initiativ inom marknadsföring och PR för att öka kännedomen om våra solcellstak samt för att ytterligare stärka Midsummer som varumärke. Som en del av expansionsstrategin förstärker Midsummer samarbeten med lokala underentreprenörer och återförsäljare över Sverige. Detta skapar möjligheter att installera ännu fler solcellstak hos våra slutkunder.

Under kvartalet redovisar bolaget följande väsentliga händelser:

  • Nettoomsättningen för koncernen för första kvartalet 2021 uppgick till 7 382 TSEK (34 099 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,46 SEK/aktie före såväl som efter utspädning (+0.02 SEK/aktie).
  • Orderingången inom produktlinjen Solcellstak uppgick till 9 870 TSEK (1 517 TSEK). Den totala orderboken för produktlinjen Solcellstak uppgick till 17 102 TSEK.
  • Midsummer har levererat en DUO-maskin till Ryssland. Detta är den första maskinen som levererats inom ramavtalet med Rusnano Group.
  • Samarbetsavtal har tecknats med Hiansa Panel, Spaniens ledande tillverkare av sandwichpaneler.

Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer Delårsrapport Q1 (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!