Midsummer ABs delårsrapport för det andra kvartalet 2021

Den svenska tillverkaren och installatören av diskreta solcellstak Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021. Koncernen uppvisar under det andra kvartalet en nettoomsättning på 10 130 TSEK (28 412 TSEK). För hela det första halvåret 2021 uppgick nettoomsättningen för koncernen till 17 512 TSEK (62 511 TSEK).

Företagets affärsområde Solcellstak växer mycket starkt. Orderingången inom detta affärsområde uppgick under det andra kvartalet 2021 till 13 457 TSEK (2 806 TSEK). Orderingången inom Solcellstak under det första halvåret 2021 uppgick till 23 327 TSEK (4 323 TSEK). Den totala orderboken för Solcellstak uppgick vid halvårsskiftet till 21 541 TSEK, att jämföra med 10 741 TSEK per den sista december 2020.

– Arbetet har fortsatt med att öka marknadskännedomen om företagets diskreta, miljövänliga och svensktillverkade solcellstak. Den ökande orderingången och försäljningen inom detta segment är ett kvitto på att vårt arbete är lyckosamt, säger Midsummers VD Sven Lindström.

Coronapandemin hämmar maskinförsäljningen

Dock har omsättningen och resultatet påverkats negativt av att inga nya maskinförsäljningar skedde i produktlinjen Produktionsutrustning under det andra kvartalet. Anledningen är coronapandemin som gjort det omöjligt att resa i de länder och regioner där bolaget historiskt sett har sålt sina DUO-maskiner, och även omöjligt för potentiella kunder att besöka bolaget för att få demonstrationer av hur maskinerna tillverkar solceller och solpaneler. Företaget bedömer att de stigande globala vaccinationsnivåerna gör att resandet kan återupptas under hösten 2021 eller under 2022.

Under kvartalet redovisar bolaget följande väsentliga händelser:

  • Ett produktionssystem har acceptanstestats och godkänts av kund. Avtalstillgångar har därigenom reducerats med 23 025 TSEK.
  • Midsummer har gjort investeringar om 22 789 TSEK i produktionsutrustning samt i bolagets fabrik i Bari, Italien.

Planerna för storskalig produktion i Italien fortskrider

– Våra planer att starta storskalig tillverkning av solpaneler i Bari, södra Italien, fortskrider. Det föreligger i dagsläget en överenskommelse mellan de fyra parterna – Midsummer, Italiens ministerium för ekonomisk utveckling, Italiens investeringsmyndighet Invitalia och regionen Puglia – om hur samarbetet ska se ut men alla formaliteter är ännu inte klara. Vi hoppas kunna ge ett besked om samarbetet och villkoren för det inom en snar framtid, säger Sven Lindström i VD-kommentaren.

Delårsrapporten i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Delårsrapport Q2 2021 (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!