Midsummer ABs bokslutskommuniké 2023

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2023. Nettoomsättningen för koncernen för det fjärde kvartalet uppgick till 14,7 miljoner kronor och till 49,6 miljoner kronor för helåret 2023. Förlusten för det fjärde kvartalet blev 52,3 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 57,4 miljoner kronor samma period året innan.

Perioden i sammandrag:

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen för koncernen under det fjärde kvartalet 2023 var 14 692 TSEK (17 842 TSEK).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -52 300 TSEK (-57 367 TSEK).
  • Resultat per aktie för koncernen under kvartalet var -0,54 SEK/aktie (-0,58 SEK/aktie) före och efter utspädning.

Helåret 2023

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 49 630 TSEK (53 376 TSEK).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -200 783 TSEK (-93 077 TSEK). Den stora skillnaden mellan åren beror till största del på hur bidraget från Invitalia intäktsfördes åren 2022 och 2023 men även på positiva valutakurseffekter under 2022.
  • Resultat per aktie för koncernen för helåret var -2,15 SEK/aktie (-1,30 SEK/aktie) före och efter utspädning.
  • Soliditeten vid årets slut uppgick till 37,6% (46,5%) och periodens kassaflöde var 17 812 TSEK (-157 696 TSEK).

Väsentliga händelser oktober – december 2023:

Midsummer lanserar ett effektiviseringsprogram som bl a innebär en omorganisation av koncernen och uppsägningar av viss personal samt en strategisk översyn av koncernens kort- och långsiktiga finansiering. Programmet beräknas ge besparingar på drygt 40 miljoner kronor på årsbasis och även kortsiktiga förbättringar gällande sysselsatt kapital.

Bolaget genomför en fullt garanterad företrädesemission om 66 miljoner kronor.

Förhandlingar om villkoren för stödet från EU:s innovationsfond slutförs och avtalet undertecknas.

Väsentliga händelser efter årets slut:

Eric Jaremalm utses till ny VD för Midsummer. Han efterträder Sven Lindström som blir ny vice VD samt ansvarig för affärsutveckling och produktportföljen.

Midsummer får en beställning på maskinutrustning för produktion av tunnfilmssolceller från INL, en iberisk forskningsorganisation. Ordervärdet är drygt 16,5 miljoner kronor.

All produktionsutrustning färdiglevereras till den nya fabriken i Bari och all dokumentation lämnas in till de den italienska myndigheten Invitalia för denna milstolpe, vilket kommer att utlösa nästa utbetalning av det italienska bidraget.

Bokslutskommunikén i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Se midsummer.se

Bifogade filer

Bokslut 2023 Sista (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!