Midsummer ABs bokslutskommuniké 2021

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2021. Nettoomsättningen för koncernen ökade med 31 procent till 94,4 miljoner kronor jämfört med föregående år, drivet av en starkt ökad efterfrågan på företagets solcellstak.

Perioden i sammandrag:

Fjärde kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 18 657 TSEK (5 966 TSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -39 430 TSEK (-33 370 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK/aktie (-0,82 SEK/aktie).

Helåret 2021

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 94 406 TSEK (71 954 TSEK).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -111 001 TSEK (-74 488 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -2,18 SEK/aktie (-2,65 SEK/aktie).
  • Försäljningen av solceller, solpaneler och solcellstak uppgick till 37 502 TSEK (10 694 TSEK).
  • Soliditeten vid årets slut uppgick till 51,5% (49,2%)

– I oktober kom beskedet att vi tilldelats ett massivt och mycket förmånligt stöd från italienska myndigheter på nästan 400 miljoner kronor för vår nya megafabrik i Bari – den största händelsen inte bara under 2021 utan under hela företagets historia. Fabriken i Bari blir tio gånger så stor, mätt i produktionskapacitet, som den nuvarande fabriken i Järfälla, säger Midsummers VD Sven Lindström.
 
– Sedan dess har Midsummer Italia slutit två stora avtal med italienska taktillverkare som redan från start intecknar en stor del av produktionen, vilket är ett kvitto på att den internationella satsningen är rätt. Vi har under året skalat upp organisationen med nyrekryteringar, produktion, installation och marknadsföring som en följd av den stora inhemska efterfrågan på solcellstak och även som förberedelser för produktionsstart i Italien. Detta har medfört ökade kostnader men är nödvändigt för vår större kostym och när vi lyckas med denna branta uppväxling så kommer vi att visa ett positivt resultat.

Väsentliga händelser oktober – december 2021:

• Leverans av två DUO-system för tillverkning av tunnfilmssolceller till det amerikanska företaget Sunflare för installation i kinesisk fabrik.

• Invigning av Midsummers största solcellstaksinstallation någonsin, ett 1700 kvm stort tak täckt med paneler av modellen BOLD på industriföretaget Precimas nya klimatsmarta fabrik i Flen.

• Italienska myndigheter beslutar att tilldela Midsummer etableringsstöd motsvarande cirka 397 miljoner kronor i bidrag och mjuka lån för att starta storskalig tillverkning av solcellstak i Bari i Italien. Den färdiga fabriken gör Midsummer till den största producenten av tunnfilmssolceller i Europa.

• Samarbete inleds med det italienska forskningskonsortiet Hypatia för att tillhandahålla ultralätta tunnfilmssolceller för ett antal banbrytande projekt, bland annat en rymdfärd till stratosfären.

• Försäljning av ultralätta tunnfilmssolpaneler till ett holländskt statsfinansierat projekt för utvinning av solenergi från paneler på flytande flottar till havs kallat Solar@Sea II.

• Midsummer attraherar 130 miljoner i nytt kapital före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner vilket möjliggör fortsatt expansion på både marknads- och produktionssidan.

• Midsummer ingår ett femårigt avtal med den italienska tillverkaren av böjda plåttak Medacciai enligt vilket Medacciai ska köpa solpaneler från Midsummer Italia för 6,3 miljoner euro per år i fem år. De båda företagen kommer också att tillsammans utveckla och lansera en ny produkt för den sydeuropeiska marknaden kallad Panel Energy.

Väsentliga händelser efter årets slut:

• Midsummer sluter ett femårigt avtal med den italienska taktillverkaren Unimetal enligt vilket Unimetal kommer att köpa solpaneler från Midsummer Italia för nio miljoner euro per år i fem år.

Bokslutskommunikén i sin helhet inklusive VD-ordet finns bifogad samt att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer Bokslutskommuniké Q4 (application/pdf)

Bari Factory Midsummer Italia (image/jpeg)

Midsummer SLIM (image/jpeg)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!