Midsummer ABs bokslutskommuniké 2019

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2019. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 184,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -23,1 miljoner kronor. Bolaget har under det fjärde kvartalet bland annat invigt en ny forsknings- och utvecklingsanläggning tillsammans med en ny produktionslina för integrerade solcellstak, mottagit ny order på två DUO-system från europeisk kund samt gjort en första installation av solpanelen Wave.

Midsummer uppvisar en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2019 på 28,8 MSEK. Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 184,5 MSEK. Koncernens rörelseresultat för 2019s sista tre månader blev -16,0 MSEK. Motsvarande siffra för hela året blev -23,1 MSEK.

I samband med halvårsrapporten 2019 ändrade Midsummer redovisningsprinciper från K3 till IFRS, vilket gör att principen för intäktsföring skiljer sig jämfört med tidigare finansiella rapporter. Omräknat till RFR 2 gjorde bolaget under 2018 ett rörelseresultat på +12,2 MSEK med en nettoomsättning på 178,4 MSEK, men detta är således inte direkt jämförbart med dagens siffror.

Det negativa resultatet i det fjärde kvartalet beror på lägre intäkter från maskinförsäljning jämfört med föregående år, samtidigt som kostnaderna har ökat i samband med produktionsstarten av Midsummers nya produktionslina för solpaneler. Dollarns försvagning under det fjärde kvartalet gav även en resultatpåverkan om -5,5 MSEK på kvartalet, då avtalstillgångarnas värde i kronor minskade med detta belopp.

Midsummer ABs VD Sven Lindstrm i produktionsanlggningen i Jrflla

VD Sven Lindström kommenterar:
”Ett uppskattat evenemang med astronaut Christer Fuglesang som särskild gäst invigde både det fjärde kvartalet och den nya forsknings- och produktionsanläggningen för solpaneler i våra lokaler i Järfälla. Här har vi också rampat upp produktionen för att möta den stora efterfrågan på Midsummers solpaneler som överraskat oss på ett positivt sätt. Samtidigt som vi utökar antalet skift på plats i Järfälla står det klart att vi är i behov av mer produktionskapacitet i Europa.

Därför kändes det mycket bra att i december få offentliggöra den första affären baserad på vår gröna obligation. Den europiska kunden köpte två DUO-system som kan väntas börja förse Midsummer med solpaneler kring årsskiftet 2020-2021. En mindre del av denna maskinförsäljning intäktsfördes under Q4 2019, men den största delen kommer att intäktsföras under 2020.

Produktion i Sverige och Europa är vägen att gå
Allt sedan utgivningen av den gröna obligationen har Midsummer haft en plan om att vid behov köpa delar av våra maskinkunders produktion som komplement till vår egna produktion i Järfälla. I början av januari besökte jag flera maskinkunder i Kina som bekräftade att de kunde börja leverera solpaneler till oss som en del i att möta våra omedelbara behov. Dessa leveranser, som var planerade till början av februari, är för tillfället fördröjda på grund av det nya corona-viruset.

Midsummer har länge identifierat uppbyggnaden av en produktion i Sverige och Europa som den hållbara och självklara vägen att gå för hela marknaden. Även om ovanstående försening påverkar oss ytterst marginellt stärker de generella effekterna av corona-viruset oss än mer i den uppfattningen.


Iögonfallande osynliga solpaneler
Sedan början av 2020 har vi sett ett exponentiellt ökat intresse för våra solcellslösningar som beaktar både design och funktionalitet. Detta märks bland annat i ökat antal förfrågningar på vår hemsida midsummersolarroofs.se och starkt redaktionellt genomslag i flertalet nationella och internationella medier. För att möta detta ökade intresse jobbar vår säljorganisation på högvarv och kommer inom kort växa ytterligare. Ett annat härligt bevis upplevde vi under vår medverkan på eCar Expo Stockholm i början av februari där vår monter var fylld till bredden av intresserade besökare från öppning till stängning. Störst uppmärksamhet fick vår vågiga solpanel Midsummer Wave, som integreras i vanliga takpannor och därmed skapar ett i princip onsynligt intryck.

Utöver att stärka säljorganisationen siktar vi under året även på att bygga upp en organisation för certifierade installatörer som kan hjälpa våra egna installatörer. Allt som en del i att förenkla ytterligare för våra solpanelskunder och fortsätta etablera Midsummer som det självklara valet för alla som vill ha solpaneler som både är exklusivt snygga, klimatsmart hållbara och smidiga att installera.”

Viktiga händelser oktober – december 2019

 

  • Midsummer inleder forsknings- och utvecklingsanläggning samt ny produktionslina i anläggningen i Järfälla.

  • Ökad effekt på Midsummer Solar Roofs

  • Maskinorder från europeisk kund på två DUO system

  • Institutioner och styrelseordförande förvärvar aktier av Midsummers grundare

  • Första installationen av solpanelen Wave

 

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet på Midsummers IR-sida under Finansiella Rapporter.


Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 19 februari 2020.

Bifogade filer

Midsummer ABs Bokslutskommuniké 2019 (application/pdf)

Sven Lindström (image/jpeg)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!