Livscykelanalys bekräftar minimalt koldioxidavtryck från Midsummers tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller

En ny studie visar att de flexibla tunnfilmssolceller som tillverkas med det svenska solenergiföretaget Midsummers (https://midsummer.se/) teknologi är avsevärt mer miljövänliga än andra produktionsprocesser för solmoduler, t.ex. för kiselmoduler.

– Branschen går mot ett ökat fokus på koldioxidavtryck och energiåterbetalning. Att tillverka energikrävande kiselpaneler, glas- och aluminiumramar med smutsig kolkraft är inte miljövänligt. Solcellsleverantörer kommer i framtiden i allt högre grad att bedömas utifrån klimateffekten av sina produktionsprocesser. Här har vi en klar konkurrensfördel då studien visar att våra flexibla tunnfilmssolceller har ett koldioxidavtryck på endast 1/10 av vad kiselpaneler har, säger Sven Lindström, VD. Midsummer.

Studien har genomförts av Swerea IVF, ett ledande svenskt industriforskningsinstitut, på uppdrag av Midsummer. Den har granskats och godkänts av ett oberoende tredjepartföretag, Miljögiraff AB. Den visar tydligt att Midsummers flexibla tunnfilmssolceller har mycket lägre koldioxidutsläppsekvivalenter än nästan alla andra förnybara energikällor. Jämfört med produktionen av kiselmoduler, kan Midsummers snabba produktionsprocess med sputtering för tunnfilmssolceller resultera i en global uppvärmningspotential (GWP) på endast 1/10 av kiselmodulerna.

– Den typ av tunnfilmssolceller som Midsummer utvecklar produktionsutrustning för, blir alltmer efterfrågade världen över och störst marknadspotential finner vi i sydvästra USA. Kalifornien har nyligen beslutat att alla nya hem som byggs i delstaten måste ha solenergi installerat från den 1 januari 2020, alltså redan om ett knappt år. Det byggs över 70 000 hus i delstaten varje år och andra delstater väntas följa efter, liksom andra länder.

Midsummer landade nyligen en order på cirka 64 miljoner kronor för produktionsutrustning från sin största kund Sunflare, som satsar främst på just den kaliforniska marknaden.

Tunnfilmssolceller öppnar nya marknader

– Flexibla tunnfilmssolceller har inte bara en miljövänlig produktion, utan även en låg vikt, stor flexibilitet och en enkelhet i installationen vilket gör den utmärkt för platta tak i urbana miljöer. Denna typ av solpaneler, som även kan integreras i plåttak, öppnar helt nya marknader som är större än de befintliga solcellsmarknaderna, menar Sven Lindström.

Midsummers flexibla CIGS-solceller består inte av några glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen betydligt. En annan anledning till det låga koldioxidavtrycket är det extremt tunna ljusabsorberande CIGS-skiktet. Midsummer använder mindre än 1um (1 mikrometer, 0,001 mm) CIGS-material i sin produktionsprocess, vilket möjliggör inte bara en snabb produktionsprocess utan också låg energiförbrukning.

Syftet med Swerea IVFs livscykelanalys (LCA) -studie var att förstå miljöpåverkan av Midsummers produktionsmetod för flexibla CIGS-solceller i ett livscykelperspektiv. Resultaten visade mycket lägre koldioxidutsläpp jämfört inte bara med liknande moduler av kisel men också med annan tunnfilmsteknik.

Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi för produktion och installation av tunnfilmssolceller och också ett ledande svenskt tillväxt- och exportföretag. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen.

2019: billigare batterier och större fokus på miljöeffekterna av solpaneltillverkning

Läs VD Sven Lindströms sex förväntade globala trender inom förnybar energi och solenergi 2019 här som har publicerats i ett flertal internationella facktidningar.

För bilder, vänligen besök: https://midsummer.se/press/media-gallery/ 

2019-01-14

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se 
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se 

Bifogade filer

Pressmeddelande (PDF) (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!