Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2023

Den svenska utvecklaren och tillverkaren av solpaneler Midsummer höll sin årsstämma i Järfälla idag den 7 juni. Tre nya styrelseledamöter valdes in med bakgrund från globala konsumentprodukter, fastighetsmarknaden och inköp/förhandlingsledning.

Stämman valde Robert Sjöström som ny styrelseledamot och ny styrelseordförande. Stämman valde också Mikael Nicander och Christel Prinsén som nya styrelseledamöter samt omvalde ledamöterna Philip Gao, Lars-Ola Lundkvist och Jan Lombach. 

Robert Sjöström har i över ett decennium innehaft ledande poster på det ledande globala konsumentföretaget inom hälsa och hygien Essity, samt tidigare SCA. Som medlem av Essitys ledningsgrupp har han varit bl a President Global Operational Services and CIO samt Senior Vice President and head of group Strategy & Business Development, CIO, M&A and Global Services. Essity bildades ur SCA år 2017 och omsätter 156 miljarder kronor (2022). Det är ett av Sveriges 20 största börsföretag.

Mikael Nicander har över 25 års erfarenhet av att bygga och leda fastighetskoncerner. Han är vice VD för Stenhus Fastigheter och var innan dess VD för Stendörren Fastigheter (publ). Tidigare befattningar inkluderar chefspositioner på Kvalitena, Lantmännen Fastigheter, P10 Vasallen och DHL Express.

Christel Prinsén har över 20 års global expertis inom taktisk inköpsplanering, projektledning, marknadsanalys, förhandlingsledning och strategiskt inköp. Hon har tidigare arbetat med affärsutveckling och projektledning på Capgemini och SKF. Christel har utsetts till ”Sveriges bästa förhandlare” av branschorganisationen SILF.

I övrigt fattade Midsummers stämma följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2022 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. 

Ett årligt arvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter för verksamhetsåret 2023. Det är samma som tidigare år.

Årsstämman beslutade om en oförändrad policy för löner och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedning enligt de förslag som framgick av kallelsen.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktpersoner:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!