Kommentar till att Midsummer ges observationsstatus

Midsummer AB (publ) gavs idag observationsstatus på First North Premier Growth Market, främst med anledning av att företagets gröna obligation löper ut i april.

Nasdaq beslutade idag att ge Midsummeraktien observationsstatus på First North Premier Growth Market. Anledningen är främst att företaget gröna obligation löper ut inom tre månader, den 25 april, då 200 miljoner kronor ska återbetalas till långivarna och att företaget ännu inte har presenterat detaljer för ny finansiering av detta lån. Nasdaq har som krav att listade företag löpande skall kunna påvisa tre månaders rörelsekapital.

Midsummer har anlitat DNB som finansiell rådgivare för utgivning av en grön konvertibel på upp till 300 miljoner kronor i syfte att dels lösa in den gröna obligationen, dels utöka företagets produktionskapacitet och tillväxt. Resultatet av konvertibelemissionen är dock ännu inte klart att kommunicera, därav flytten till observationslistan.

Den extra bolagsstämma som hölls i januari har redan bemyndigat denna konvertibelemission på upp till 300 miljoner kronor samt dessutom bemyndigat styrelsen att besluta om nyemission av aktier på upp till ytterligare 13 879 989 nya aktier, motsvarande 20 procent av aktiekapitalet, under tiden fram till årsstämman i juni 2023.

– Tillgänglig likviditet uppgår idag till drygt 36 miljoner kronor så vår likviditetssituation kan inte beskrivas som akut. Vår likviditet är säkrad fram till den första bidragsutbetalningen från Italien på 80 miljoner kronor som enligt avtalet ska ske om 60 dagar, säger Midsummers VD Sven Lindström.

– Vi jobbar på enligt plan tillsammans med DNB för att fullteckna konvertibeln och överväger dessutom en nyemission av aktier för att finansiera vår ambitiösa tillväxt som bl a inkluderar planer på en ny svensk fabrik för tillverkning av tunnfilmssolceller,

Midsummers bokslutskommuniké offentliggjordes tidigare idag här.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:

Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solpanelerna består av CIGS-solceller och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Bifogade filer

Kommentar till att Midsummer ges observationsstatus (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!