Institutioner och styrelseordförande förvärvar aktier av Midsummers grundare

En grupp svenska institutioner förvärvar sammanlagt 1 925 000 aktier i Midsummer AB. Köparna utgörs av LF Fonder, Nordea Fonder, Skandia Fonder, Fårö Capital, Gullspång Invest och Invus Invest. Förvärven har möjliggjorts av att de fyra grundarna Sven Lindström (VD), Eric Jaremalm (CFO), Alf Linder och Göran Lombäck säljer motsvarande cirka en tredjedel av deras sammanlagda innehav. Sven, Eric och Alf behåller en majoritetsandel av sina aktier. Grundarna tecknar också en ny lock-up på resterande innehav. Bland köparna finns även Midsummers styrelseordförande Jan Lombach som förvärvar en mindre del av aktierna.

"Av strikt privatekonomiska skäl har vi grundare valt att sälja en mindre del av vårt aktieinnehav. Vårt engagemang och starka tilltro till Midsummers framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Midsummer mot våra strategiska mål. Samtidigt är vi mycket glada över det ökande institutionella intresset som finns för bolaget. Att bredda bolagets aktieägarbas är också positivt när det kommer till ett av de strategiska målen i närtid – att noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market", säger Sven Lindström, VD och Eric Jaremalm, CFO i ett gemensamt uttalande.

Insynsrapportering sker i enlighet med gällande regelverk.

G&W Fondkommission har agerat rådgivare vid transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
Epost: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Det energiproducerande plåttaket Midsummer solar roofs levereras med integrerade solpaneler för enkel installation. Midsummers lätta, tunna och flexibla solpaneler ger ett estetiskt tilltalande solcellstak som även håller att gå på.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se

Bifogade filer

Pressmeddelande (PDF) (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!