Förändring i Midsummers valberedning

Det har skett en förändring i Midsummers valberedning inför bolagets årsstämma den 7 juni 2022.

Det är Hans Waldaeus, som företräder H. Waldaeus AB, som har ökat sitt aktieinnehav i Midsummer och därmed ombetts ta en plats i valberedningen. Han ersätter Peter Lindell, representant för Cidro förvaltning. Valberedningen utses i samråd med de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna.

Valberedningen består därmed av styrelseordförande Jan Johansson, utsedd av aktieägare som är anställda i Midsummer, Philip Gao, som representerar eget och närståendes innehav, Mats Hellström, utsedd av Nordea, Jan Lombach, som representerar eget innehav, och Hans Waldaeus, representant för H. Waldaeus AB. 

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer och arvode för revisorer, samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Bifogade filer

Förändring i Midsummers valberedning (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!