Ändring av antalet aktier och röster i Midsummer AB (publ)

Midsummer AB (publ) (“Midsummer” eller “Bolaget”) har, som tidigare offentliggjorts, beslutat om en riktad emission av aktier. Beslutet godkändes av den extra bolagsstämman den 24 januari 2023. Den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i Midsummer enligt följande.

Före den riktade emissionen fanns sammanlagt 67 741 409 aktier i Bolaget, motsvarande lika många röster. Den riktade emissionen medför en ökning med 1 658 536 aktier och röster i Bolaget. Per idag finns 69 399 945 aktier och röster i Bolaget.

Vidare har den extra bolagsstämmans beslut om bemyndiganden för styrelsen avseende riktad emission av konvertibler respektive emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen, registrerats hos Bolagsverket.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel. 08-503 000 50, e-post ca@gwkapital.se. Se vidare på midsummer.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!