Midsummer tecknar ny stor avsiktsförklaring med ledande nordisk aktör inom tak och bygg – ska leverera 300 MW solpaneler

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har tecknat en avsiktsförklaring med en av Europas ledande producenter och leverantörer av tätskiktsprodukter för tak om leverans av över 300 MW solpaneler under fem år med start nästa år.

– Det är vårt i särklass största enskilda offtakeavtal hittills och ytterligare ett bevis för hur attraktiva våra tunnfilmssolceller är för framtidens elproducerande tak. Våra kommande megafabriker blir belagda i rask takt, kommenterar Midsummers VD Sven Lindström.

Enligt avsiktsförklaringen ska Midsummer leverera minst 303 MW solpaneler till denna nordeuropeiska aktör under åren 2023 till och med 2027. Därmed har man sammantaget tecknat offtakeavtal för mer än 700 MW solpaneler som ska levereras från de nya megafabriker som Midsummer planerar och söker finansiering för.

I ett första steg eftersträvas en utbyggd kapacitet för årlig produktion av solceller motsvarande cirka 20 MW, med möjlig uppskalning till 200 MW. Den fabrik i Bari, Italien som Midsummer färdigställer får en produktionskapacitet på 50 MW, av vilket en stor del redan är intecknad genom avtal med ett flertal italienska aktörer inom bygg och taktillverkning.

I november meddelade Midsummer att man tecknat avsiktsförklaringar med ett tiotal kunder om sammantaget drygt 330 MW solceller, se här och här.

Midsummers tunnfilmssolceller är producerade med egenutvecklad världsledande maskinutrustning. Företaget äger hela värdekedjan och teknologin, processerna och affärerna är kommersiellt bevisade efter decennielång erfarenhet som tillverkare av såväl unika produktionslinor som solpaneler och solcellstak.

Midsummers CIGS-solceller kräver ingen kisel, inga aluminiumramar och ingen glasinkapsling vilket tillsammans med effektiv materialåtgång, produktion och installation skapat världens mest miljövänliga sätt att producera elektricitet som är känd idag med ett klimatavtryck som bara är en tiondel av kiselpanelers.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!