Balans- och resultaträkningar för 2017 och 2018, omräknade till IFRS