Finansiell kalender

Extra bolagsstämma, 2020

15 Oktober 2020

Delårsrapport Q3, 2020

24 November 2020

Bokslutskommuniké 2021

15 Februari 2021

Samtliga rapporter publiceras på bolagets webbsida på sidan Finansiella rapporter.