Finansiell kalender

Delårsrapport Q2, 2020

14 Augusti 2020

Delårsrapport Q3, 2020

17 November 2020

Bokslutskommuniké 2020

15 Februari 2020

Samtliga rapporter publiceras på bolagets webbsida på sidan Finansiella rapporter.