Aktien

Om Midsummer AB (MIDS)

Midsummer AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Antal aktier utestående: 30 902 200 st.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Midsummers aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn MIDS och ISIN-koden SE0011281757.

Första handelsdag var 21 juni, 2018.

Aktuell aktiekurs

Du kan besöka Nasdaq OMX Nordic för aktuell aktiekurs.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Ägarstruktur

(per den 31 december 2019)

Aktieägare  

Liang Gao 6 305 450 (20,40%)

Philip Gao 6 305 400 (20,40%)

Infologix (BVI) Ltd. 2 947 053 (9,54%)

Jan Lombach privat och via bolag 1 763 990 (5,71%)

Skandia fonder 1 343 609 (4,35%)

Länsförsäkringar fonder 1 136 364 (3,68%)

Sven Lindström 1 037 345 (3,36%)

Alf Linder 963 900 (3,12%)

Nordea Småbolag Norden 778 179 (2,52%)

Eric Jaremalm 662 732 (2,14%)

Blue AB 429 000 (1,39%)

Alex Witt 319 600 (1,03%)

Övriga aktieägare (4 991 st) 6 909 578 (22,36%)

Totalt antal aktier 30 902 200 (100,00%)

Källa: Euroclear samt för Bolaget kända förhållanden.

Certified Adviser

G&W FONDKOMMISSION

Kungsgatan 3

111 43 Stockholm

Tel: +46 8 503 000 50

Fax: +46 8 503 000 70

E-post: ca@gwkapital.se

Webb: http://www.gwkapital.se

Kontakt Investor Relations

Helena Engelbrecht

helena.engelbrecht@midsummer.se