Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1

Midsummer AB:s (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) företrädesemission av Units om cirka 253,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU är den 20 november 2020, och första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 förväntas vara den 26 november 2020.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU är 20 november 2020, varefter dessa kommer att omvandlas till aktier respektive teckningsoptioner av serie TO1. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas kunna levereras till depåer/VP-konton den 26 november 2020. Första handelsdag för teckningsoptionerna förväntas vara den 26 november 2020.

Vidare har även den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner TO1 till garanter och finansiella rådgivaren nu registrerats hos Bolagsverket.Efter ovan genomförda registreringar hos Bolagsverket uppgår antalet utestående aktier i Midsummer till 59 171 392 och antal utestående teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 28 269 192.

Bifogade filer

Release (application/pdf)

Sign up for our newsletter

The newsletters contain information about
Midsummer and solar energy in general

To the top

Products
Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Måndag-fredag 08.00-17.00
roofs@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Campaign

Roof material SEK 0 *

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!