Midsummer samarbetar med Hemma om bolån med grön rabatt för installation av solcellstak

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har inlett ett samarbete med Hemma för att kunna erbjuda attraktiva finansieringslösningar för dem som vill installera Midsummers diskreta och miljövänliga solcellstak på sina bostäder.

Samarbetet innebär att Midsummers kunder erbjuds bolån med en grön rabatt för att finansiera installation av Midsummers svensktillverkade solcellstak på minst 4,5 kW. Med ett tilläggslån samtidigt som bolånet flyttas till Hemma kan stora besparingar ske i sänkta räntekostnader samtidigt som solcellerna medför sänkta elkostnader för hushållet.

Månadskostnaderna för fastigheten kan därmed sänkas samtidigt som värdet på bostaden ökar. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet kan installation av solceller öka värdet på ett hus med i snitt hela 14 procent.

De som installerar solceller är därutöver berättigade till rotavdrag för att gynna klimatomställningen.

Midsummer är Sveriges enda tillverkare av solceller. Företaget tillverkar s k tunnfilmssolceller – lätta, flexibla och diskreta med ett klimatavtryck som endast är en tiondel av solpaneler gjorda med kisel. Tillverkningen sker i Järfälla.

Hemma är en plattform för grön omställning av bostäder och erbjuder bostadskrediter med grön rabatt i samarbete med Skandia. Hemma vill accelerera den gröna omställningen genom att göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart boende. Hemma säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-mail: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Sign up for our newsletter

The newsletters contain information about
Midsummer and solar energy in general

To the top

Products
Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Måndag-fredag 08.00-17.00
roofs@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Campaign

Roof material SEK 0 *

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!