Midsummers solpaneler nästan tio gånger mer miljövänliga än marknadens vanligaste solpaneler

En ny livscykelanalys (LCA) visar att koldioxidavtrycket från Midsummers svensktillverkade solpaneler är nästan 90% mindre än från konventionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina. Detta befäster Midsummers solpanelers plats bland världens mest miljövänliga energislag alla kategorier tack vare den egenutvecklade avancerade teknologin och den svenska tillverkningen.

Jmfrt med traditionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina lmnar Midsummers solpaneler ett koldioxidavtryck som r ca en tiondel s stort

 

Jämfört med traditionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina lämnar Midsummers solpaneler ett koldioxidavtryck som är ca en tiondel så stort.
 

”För en medveten konsument av förnybar energi, oavsett om den är privat eller kommersiell, är det absolut nödvändigt att se till hela livscykeln, d v s produkternas totala klimatpåverkan inklusive materialåtgång, materialval, produktion, transporter, drift m m. Och naturligtvis att välja ett energislag med ett minimalt koldioxidavtryck. Här är Midsummers tunna solpaneler helt överlägsna, tack vare vår unika teknologi”, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

En ny studie visar att Midsummers svensktillverkade solpaneler genererar nästan 90 procents lägre koldioxidutsläpp än traditionella kiselbaserade solpaneler tillverkade i Kina, och bara en hundradel av de växthusgaser som till exempel den europeiska kolkraften ger upphov till.

Anledningarna är flera. Midsummers flexibla CIGS-solceller består inte av några tunga glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen betydligt. Det ljusabsorberande CIGS-skiktet är dessutom extremt tunt. Produktionsprocessen blir därmed snabb, med en låg energiförbrukning. Dessutom består energimixen i Sverige av hög andel förnybar energi generellt. Midsummer själva använder enbart förnybar el i anläggningen i Järfälla.

Lokal produktion hela vägen från solcell till brukbar el
Midsummers teknologi möjliggör att elen produceras där den förbrukas. En viktig aspekt ur miljösynpunkt. Midsummers solcellstak är näst intill osynliga och installeras på såväl plåttak, takpannor och stora fabriksbyggnader och kan även helt ersätta papptak. Därmed produceras elen direkt på den byggnad där den ska användas.

Även produktionen av solpanelerna är lokal. Midsummer producerar sina solpaneler i den egna anläggningen i Järfälla utanför Stockholm och siktar nu på att expandera med ytterligare anläggningar i Europa. Det betyder både kortare transportsträckor och högre andel förnybar energi som används i produktionen än de kiselpaneler som tillverkas i Kina, som är världens största användare av kolkraft. Det skapar även lokala arbetstillfällen och bidrar till välfärden.

Om studien
Rapporten (Life Cycle Assessment, LCA, of Midsummer’s Lightweight CIGS Solar Panels) presenterar det samlade miljöavtrycket från 1kWh elektricitet producerad med Midsummers tunna och diskreta solpaneler med CIGS-solceller ur ett livscykelperspektiv. Syftet är att förstå vilken miljöpåverkan Midsummers solpaneler har och att fortsätta utveckla metoder att förbättra produkten och processen. Studien följer ISO14041 standard och är verifierad av tredje part. Studien utfördes av miljökonsultbolaget Miljögiraff AB på beställning av Midsummer AB.

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!