Midsummer ABs bokslutskommuniké för 2018

Solenergiföretaget Midsummer (https://midsummer.se/) AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2018. För 2018 uppvisar Midsummer intäkter på 218 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 36 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 265 miljoner kronor.

Midsummers intäkter under 2018 uppgick till 218 miljoner kronor vilket är en förbättring med 90 procent från helåret 2017 då intäkterna var 115 miljoner kronor. Rörelseresultatet 2018 på 36 miljoner kronor är en ökning med cirka 43 procent från 2017 då rörelseresultatet var 25 miljoner kronor.

För det fjärde kvartalet 2018 uppgick nettoomsättningen till 53 miljoner kronor. (Midsummer gjorde inga delårsrapporter 2017 då företaget noterades på Nasdaq First North Stockholm först i juni 2018.) Orderingången under 2018 uppgick till 265 miljoner kronor.

  • 2018 blev vårt bästa år hittills! Vi har haft en fantastisk orderingång och kan visa på vår bästa försäljning och vårt bästa resultat någonsin. Expansionen av vår organisation fortsätter och vi har under årets första kvartal påbörjat inflyttning av produktionsutrustning i vår nya lokal i närheten av den befintliga lokalen i Järfälla. Detta öppnar upp ytor för ytterligare produktion av våra DUO-maskiner samt för vår egen cell- och modulproduktion, säger Sven Lindström, VD för Midsummer AB.

Bokslutskommunikén 2018 visar bland annat följande viktiga händelser under perioden oktober- december 2018:

  • Nettoomsättningen för 2018 blev 218 156 TSEK, vilket kan jämföras med nettoomsättningen på 115 009 TSEK för 2017. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2018 blev 53 021 TSEK.
  • Rörelseresultatet för 2018 blev 35 749 TSEK, vilket kan jämföras med 25 002 TSEK för helåret 2017. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018 blev 5 037 TSEK.
  • Uppföljningsorder på produktionsutrustning hos befintlig kund för utökad produktionskapacitet. Ordervärde cirka 64 MSEK. ·
  • Den totala orderingången för 2018 var 264 540 TSEK.

Delårsrapporten i sin helhet finns att läsa på Midsummers IR-sida under Finansiella rapporter

Delårsrapporten för Q1, 2019 väntas offentliggöras den 15 maj 2019.

Presentation av bokslutskommuniké – pressinbjudan
Midsummers presentation av bokslutskommunikén kommer att ske torsdagen 28 mars kl. 15.00 i Midsummers lokaler, Elektronikhöjden 6, Järfälla. Anmälan till presentationen sker via mejl till: Linda Sjölander på linda.sjolander@midsummer.se 

För bilder, vänligen besökhttps://midsummer.se/press/media-gallery/ 

Rapporten i sin helhet bifogas.

22 mars 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av tunnfilmssolceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggintegrerade solceller (BIPV).

Midsummers tunnfilmssolceller är lätta, flexibla, tåliga och mycket effektiva, och är därför idealiska för integrering i byggnadsmaterial. Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av flexibla tunnfilmssolceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se 

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 22 mars 2019.

Bifogade filer

Hela rapporten (PDF) (application/pdf)

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!