Research and development

Vår forskning drivs av nyfikenhet och passion för att göra solenergi tunnare, effektivare och mer elegant.

Passion och nyfikenhet

Förutom att tillverka produktionssystem för böjbara CIGS-solceller och diskreta solcellstak bedriver vi också omfattande forskning och produktutveckling inom området. Midsummer lägger stor vikt vid forskning och innovation och cirka 10 % av Midsummers anställda består av doktorer.

Tillsammans med övrig R&D-personal arbetar de främst inom förbättring av verkningsgraden av solceller och med utvecklingen av nya typer av tunna och byggnadsintegrerade solpaneler.

Smidig solcellsforskning

Midsummer erbjuder ett R&D-system vid namn Midsummer UNO, som bland annat används vid universitet för solcellsforskning. UNO har samma unika egenskaper som vårt produktionssystem Midsummer DUO, men med större flexibilitet och lägre kapacitet.

Detta garanterar beprövade produktionsprocesser och smidig överföring av uppdateringar och tekniker, då resultat från UNOn kan implementeras för kommersiell produktion i DUOn. Därmed drar man som kund nytta av förbättringar såsom lägre tillverkningskostnader och högre kapacitet, utan några extra hårdvarukostnader.

‘’Eftersom vi själva utvecklar våra produktionssystem samt tillverkar slutprodukten får vi väldigt snabb feedback på hur vår forskning påverkar solpanelerna. Detta gör att vi alltid kan testa det senaste från forskarvärlden för att se hur dessa förändringar fungerar i verkligheten’’.

Richard Jordberg, Utvecklingsingenjör för materialforskning

Midsummer UNO

Läs mer om vår forsknings- och utvecklingsplattform.