Research and development

Vår forskning drivs av nyfikenhet och passion för att göra solenergi tunnare, effektivare och mer elegant.

Passion och nyfikenhet

Förutom att tillverka produktionssystem för böjbara CIGS-solceller och diskreta solcellstak bedriver vi också omfattande forskning och produktutveckling inom området. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra verkningsgraden av våra solceller och med att utveckla nya typer av tunna och byggnadsintegrerade solpaneler.

Smidig solcellsforskning

Midsummer genomför omfattande forskningsaktiviteter. För forskning använder vi exakt samma DUO-maskiner som vi och våra kunder använder för produktion. Förutom det erbjuder vi ett generiskt forskningsverktyg för tunnfilm, vid namn Midsummer UNO, som är optimalt för grundläggande solcellsforskning vid exempelvis universitet. UNO har samma unika egenskaper som Midsummer DUO, men med större flexibilitet och lägre kapacitet.

Detta garanterar beprövade produktionsprocesser och smidig överföring av uppdateringar och tekniker, då resultat från UNOn kan implementeras för kommersiell produktion i DUOn. Därmed drar man som kund nytta av förbättringar såsom lägre tillverkningskostnader och högre kapacitet, utan några extra hårdvarukostnader.

‘’Eftersom vi själva utvecklar våra produktionssystem samt tillverkar slutprodukten får vi väldigt snabb feedback på hur vår forskning påverkar solpanelerna. Detta gör att vi alltid kan testa det senaste från forskarvärlden för att se hur dessa förändringar fungerar i verkligheten’’.

Richard Jordberg, Utvecklingsingenjör för materialforskning

Våra maskiner

Läs mer om vår maskiner för produktion, forskning och utveckling.