Pressmeddelande 19 december 2014

Svenska miljöteknikbolaget Midsummer finalist i Skanskas Deep Green Challenge – med fokus på byggande med nära noll miljöpåverkan 

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har utsetts till en av finalisterna i Deep Green Challenge, en tävling initierad av Skanska. Syftet med tävlingen är att hitta nya gröna tekniska lösningar och tjänster för att fortsatt kunna genomföra byggprojekt med nära noll miljöpåverkan inom områdena energi, klimat, material och vatten.

Midsummer är en världsledande leverantör av nyckelfärdiga produktionslinjer för kostnadseffektiv tillverkning av flexiblatunnfilmssolceller av typen CIGS (koppar, indium, gallium och selenid). Midsummer har utvecklat en snabb process förtillverkning av dessa solceller som använder sputtring av alla lager i solcellsstrukturen. Detta möjliggör kostnadseffektivoch skalbar tillverkning av tunnfilmssolceller.

Tävlingen Deep Green Challenge syftar till att hitta nya gröna tekniska lösningar och tjänster. Dessa lösningar hjälper Skanska i deras utveckling av grönt byggande inom Skanskas alla verksamhetsområden. För tävlingsdeltagarna betyder det en fantastisk möjlighet att skapa uppmärksamhet kring deras gröna lösning.

Att utses som en av finalisterna i denna spännande tävling bevisar återigen att intresset för vår lösning på marknaden är stor. Midsummers målsättning är att vår teknologi ska bli ledande inom marknadssegmentet lätta, flexibla solcellspaneler, och att vi ska växa i takt med detta snabbväxande segment, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

Skanskas initiativ till ett hållbart och grönare byggande är spännande och något vi gärna vill vara delaktiga i. Idag byggs allt färre stora solcellsparker. Istället har fokus flyttats till installationer på större byggnader i till exempel städer, något de lätta och flexibla tunnfilmssolcellerna är idealiska för. Det är ekonomiskt och miljömässigt mer fördelaktigt att använda solenergi lokalt, där den produceras, avslutar Sven Lindström.

Skanskas målsättning för det de kallar ”mörkgrönt byggande” är att genomföra byggprojekt med nära noll miljöpåverkan inom områdena energi, klimat, material och vatten. Det innebär bland annat noll- och plusenergibalans, noll farliga kemiska ämnen och noll byggavfall till deponi. 

Skanskas mörkgröna målsättning är mycket tuffare än de miljöcertifieringssystem som idag finns på den svenska marknaden. För att lyckas behöver Skanska hitta ny grön teknik och engagerade samarbetspartners. Tillsammans med dessa partners vill Skanska utveckla grönt byggande inom husbyggnad samt väg- och anläggningsprojekt.

Midsummer är ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöteknikföretag och har bl. a utsetts till ett av Sveriges hetaste inkubatorbolag (ALMI), ett av Sveriges hetaste teknikföretag (33-listan) och flera gånger omnämnts som ett av landets snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Fast 50). Midsummer var det snabbast växande miljöteknikföretaget i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) åren 2007–2011.

För bilder på tunnfilmssolceller och Midsummers tillverkningsutrustning vänligen gå till mediagalleriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande leverantör av utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av flexibla tunnfilmssolceller av typen CIGS. Midsummers nyckelfärdiga produktionslinjer är kompakta, helt skalbara och möjliggör för småskalig produktion av solceller och moduler. Midsummers kunder är tillverkare av tunnfilmssolceller över hela världen. Tunnfilmssolceller av typen CIGS växer i popularitet tack vare sin låga vikt, flexibilitet och hållbarhet.
Användningsområdena är t.ex. flytande moduler, fordon, avfallsanläggningar, bärbar energiproduktion och membrantak på fabriker, kontor och andra byggnader som inte är starka nog för traditionella glasmoduler. Midsummer grundades 2004 av personer med en bakgrund från tillverkningsutrustning av optiska skivor och fotomaskindustrin. Midsommar har sitt huvudkontor i Stockholm. Midsummer var det snabbast växande miljöteknikföretaget i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) åren 2007-2011 enligt Deloitte. För mer information, besök: www.midsummer.se.

Om tunnfilmssolceller av typen CIGS
CIGS står för koppar – indium – gallium – selen, en metallegering som omvandlar energin i ljuset direkt till el i solceller (PV). CIGS-absorbenter placeras på ett underlag av rostfritt stål tillsammans med elektroder på framsidan för att producera elektricitet. Cellerna seriekopplas och täcks av ett skyddande skikt av plast för att bilda en tunn flexibel solcellsmodul.