The News Blog

 

Press releases

Solar energy technology leader Midsummer goes public - Share issue 5x oversubscribed

21 June 2018

[Stockholm, Sweden, June 21, 2018.] Swedish solar energy technology company Midsummer has done an initial public offering (IPO) and its shares is today listed on Nasdaq First North Stockholm. As part of the IPO, the company issued new shares valued at SEK100m [$11.5m; EUR9.8m] and the share offer was oversubscribed by 400 percent.

Midsummer is a leadingdeveloper and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of lightweight thin film solar panels, including manufacturing systems and BIPV solutions. The company recently carried out a public share offering of approx. SEK100M that was snapped up by investors in full (oversubscribed by 400 percent). The company’s shares are today listed on Nasdaq First North Stockholm.
 
“The listing opens an opportunity for global small and large investors to own shares in a highly innovative, fast-growing and profitable solar energy technology leader, and be part of the renewable energy revolution,” said Sven Lindström, CEO and co-founder, Midsummer. “The IPO also gives us financial muscles for our planned rapid expansion, including increased production capacity of the company’s flagship DUOthin film solar cell manufacturing system, as well as the launch of Clix by Midsummer– a PV integrated metal roof.”
 
The IPO follows the announcement of yet another record financial year (2017) during which revenues and profits doubled, as they did in 2016, mainly thanks to several new orders for the company’s compact DUO thin film solar cell manufacturing system.
 
Listing expected to commence on June 21 at the Nordic region’s tech stocks marketplace
Midsummer’s ticker code is MIDS and the company’s shares can now be traded at Nasdaq First North Stockholm, Nasdaq’s European growth market designed for small and growing companies. Nasdaq First North Stockholm has more than 130 listed companies and has become a hub for Nordic technology innovators.
 
The DUO system has established its position asthe most widely spread manufacturing tool for flexible CIGS solar cells in the world.
Last year, Midsummer established a strategic production partnership with the Swedish roof manufacturer Clix for the launch of ‘Clix by Midsummer’, a plug & play roofing system with integrated solar panels, which has added a second business area to Midsummer.
 
G&W Fondkommission is Midsummer’s financial adviser in connection to the IPO and the company’s Certified Adviser at Nasdaq First North Stockholm.
 
For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.
 
For additional information, please contact:
Sven Lindström
CEO, Midsummer AB
Email:
Phone: +46 (0) 8 525 09 610
 
About Midsummer
Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Its business offering includes equipment for cost-effective manufacturing of thin film solar cells as well as building-integrated photovoltaic (BIPV) solutions for the application of thin film solar cells on buildings (facades, roofs etc.). Midsummer’s thin film solar modules are light, flexible, durable and highly efficient and therefore ideal for distributed renewable energy projects. Midsummer’s proprietary technology is based on a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell.
 
IMPORTANT INFORMATION
This information is information that Midsummer AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication at 10:00 CET on 21 June 2018.
 

Teckningsperioden avslutad för solenergiföretaget Midsummer inför listning – övertecknades flera gånger

8 June 2018

Anmälningsperioden för teckning av aktier i Midsummer, en svensk snabbväxande och prisbelönt utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi,avslutades den 5 juni. Erbjudandet övertecknades cirka 400 procent. Därmed tillförs bolaget cirka 100 miljoner kronor.
 
Midsummer har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 21 juni 2018. Inför listningen genomför Midsummer en nyemission med teckningstid som avslutades den 5 juni. Intresset för att äga Midsummeraktier var mycket stort och nyemissionen blev övertecknad cirka fem gånger – totalt önskade institutionella investerare och småsparare sammantaget teckna aktier för cirka 500 miljoner kronor. Erbjudandet omfattade 6,175 miljoner aktier à 16,20 kronor vilket tillför bolaget cirka 100 miljoner kronor.
 
-      Det är glädjande att så många institutioner och småsparare vill bli delägare i Midsummer. Vi hälsar alla nya aktieägare välkomna till vårt företag och vår resa för att nå den stora potential våra innovativa produkter har på en global snabbväxande marknad – och som kan bidra till att göra planeten lite grönare, säger Sven Lindström, VD. Midsummer.
 
Bolaget avser att använda det tillförda kapitalet till att bygga ut produktionskapaciteten från cirka 10 till 40 maskiner per år samt etablera en produktionslinje för ”Clix by Midsummer”, ett plug & play plåttak med integrerade solceller, samt till marknadsföring och förstärkt rörelsekapital.
 
Stark tillväxt på gigantisk marknad
 
Midsummer är en världsledande utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta solceller. Midsummer presenterade nyligen ett rekordresultat för 2017. Intäkterna nära nog fördubblades till 132 miljoner kronor och EBITDA[1]blev 42 miljoner kronor.
 
Anledningen till den starkt ökade omsättningen och vinsten är växande ordervolym från Asien för Midsummers innovativa och unika system för produktion av tunnfilmssolceller, DUO.
 
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Midsummer i samband med noteringen och nyemissionen och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank har agerat Selling agent för Erbjudandet.
 
För bilder vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost:sven.lindstrom@midsummer.se
Telefon: +46-8-525 09 610
 
Om Midsummer
 
Svenska Midsummer, grundat 2004, är en utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta tunnfilmssolceller. Midsummer producerar även plåttak (Clix by Midsummer) med integrerade solceller och enkel installation. Huvudkontoret finns i Järfälla utanför Stockholm. Midsummer har ett långsiktigt partnerskap med Kalifornienbaserade Sunflare Inc, avseende etablering av produktionsanläggningar för solceller samt distribution av produkter med integrerade solceller i USA och Kina. För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se
 
VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:45 CET den 8 juni 2018.
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
 

[1]Rörelseresultatföre räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar.

Solenergiföretaget Midsummer presenterar på G&W Småbolagsfrukost

23 May 2018

Midsummer, en svensk snabbväxande och prisbelönt utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi, meddelar att man kommer att delta på G&W Småbolagsfrukost på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm den 24 maj, kl. 11.15 för att presentera den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget. Midsummer genomför för närvarande en nyemission på cirka 100 miljoner kronor med avsikt att lista bolagets aktier på Nasdaq First North den 21 juni 2018.
 
Midsummer har ansökt om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 21 juni 2018. Inför listningen genomför Midsummer en nyemission med teckningstid under perioden 21 maj till den 5 juni. Nyemissionen tillför bolaget cirka 100 miljoner kronor vid fullteckning. Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på http://www.midsummer.se/ir/emission och www.gwkapital.se.
 
Med anledning av den pågående teckningen och förestående börsnoteringen medverkar Midsummer på G&W:s Småbolagsfrukost imorgon den 24 maj. G&W bjuder in till börsdag och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa spännande bolag. Ett hundratal åhörare samlas för att lyssna till företag som presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Johan Widmark.


Om du vill anmäla dig till frukosten så använd denna länk, där hittar ni också länk till vår presentation som sänds live. 

https://financialhearings.com/event/11266
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost:
Telefon: +46-8-525 09 610
 
Om Midsummer
Svenska Midsummer, grundat 2004, är en utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta tunnfilmssolceller. Midsummer producerar även plåttak (Clix by Midsummer) med integrerade solceller och enkel installation. Huvudkontoret finns i Järfälla utanför Stockholm. Midsummer har ett långsiktigt partnerskap med Kalifornienbaserade Sunflare Inc, avseende etablering av produktionsanläggningar för solceller samt distribution av produkter med integrerade solceller i USA och Kina. Midsummer ansöker 2018 om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se

Teckning av aktier i solenergiföretaget Midsummer påbörjas idag

21 May 2018

Teckningsperioden för aktier i det svenska solenergiföretaget Midsummer, påbörjas idag och löper t o m den 5 juni. Midsummer, en svensk snabbväxande och prisbelönt utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi, genomför en nyemission på cirka 100 miljoner kronor med avsikt att lista bolagets aktier på Nasdaq First North den 21 juni 2018.
 
Midsummer har ansökt om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 21 juni 2018. Inför listningen genomför Midsummer en nyemission med teckningstid under perioden 21 maj till den 5 juni. Nyemissionen tillför bolaget cirka 100 miljoner kronor vid fullteckning. Midsummer har erhållit teckningsförbindelser från större investerare däribland Skandia Fonder, Nordea Fonder, Sensor Sverige Select och Ålandsbanken vilka uppgår till 85,7 miljoner kronor. Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på http://www.midsummer.se/ir/emission och www.gwkapital.se.
 
Bolaget avser att använda det tillförda kapitalet till att etablera en produktionslinje för ”Clix by Midsummer” plug & play plåttak med integrerade solceller, bygga ut produktionskapaciteten från cirka 10 till 40 maskiner för produktion av tunna solfilmsceller per år samt till marknadsföring och förstärkt rörelsekapital.
 
Fördubblade intäkter
 
Midsummer är en världsledande utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta solceller. Midsummer presenterade nyligen ett rekordresultat för 2017. Intäkterna nära nog fördubblades till 132 miljoner kronor och EBITDA[1]blev 42 miljoner kronor.
 
Anledningen till den starkt ökade omsättningen och vinsten är flera nya ordrar från Asien för Midsummers patenterade system för produktion av tunna solfilmsceller, DUO, samt ett positivt mottagande av företagets nya affärskoncept byggnadsintegrerade solpaneler.
 
Erbjudandet i sammandrag:
 - Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 6 175 000 aktier till kurs 16,20 per aktie
 - Erbjudandet tillför bolaget upp till cirka 100 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader
 - I samband med genomförandet av erbjudandet har större investerare lämnat teckningsåtagande om totalt 85,7 miljoner kronor
 
Viktiga datum:
 - Anmälningsperiod: 21 maj – 5 juni 2018
 - Likviddag: omkring den 12 juni 2018
 - Preliminär första dag för handel: 21 juni 2018
 
Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på http://www.midsummer.se/ir/emission och www.gwkapital.se.
 
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Midsummer i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för erbjudandet.
 
För bilder vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost: 
Telefon: +46-8-525 09 610
 
Om Midsummer
Svenska Midsummer, grundat 2004, är en utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta tunnfilmssolceller. Midsummer producerar även plåttak (Clix by Midsummer) med integrerade solceller och enkel installation. Huvudkontoret finns i Järfälla utanför Stockholm. Midsummer har ett långsiktigt partnerskap med Kalifornienbaserade Sunflare Inc, avseende etablering av produktionsanläggningar för solceller samt distribution av produkter med integrerade solceller i USA och Kina. Midsummer ansöker 2018 om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se
 
VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.


[1]Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar

Solenergiföretaget Midsummer offentliggör prospekt och ansöker om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North

18 May 2018

Styrelsen för Midsummer, en svensk snabbväxande och prisbelönt utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi, har beslutat att genomföra en nyemission på cirka 100 miljoner kronor samt ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från den 21 juni 2018.
 
Midsummer är en världsledande utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta solceller. Midsummer presenterade nyligen ett rekordresultat för 2017. Intäkterna nära nog fördubblades till 132 miljoner kronor och EBITDA [1] blev 42 miljoner kronor.
 
Anledningen till den starkt ökade omsättningen och vinsten är flera nya ordrar från Asien för Midsummers patenterade system för produktion av tunna solfilmsceller, DUO, samt ett positivt mottagande av företagets nya affärskoncept byggnadsintegrerade solpaneler.
 
Midsummer har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 21 juni 2018. Inför listningen genomför Midsummer en nyemission med teckningstid under perioden 21 maj till den 5 juni. Nyemissionen tillför bolaget cirka 100 miljoner kronor vid fullteckning. Midsummer har erhållit teckningsförbindelser från större investerare däribland Skandia Fonder, Nordea Fonder, Sensor Sverige Select och Ålandsbanken vilka uppgår till 85,7 miljoner kronor.
 
Bolaget avser att använda det tillförda kapitalet till att etablera en produktionslinje för ”Clix by Midsummer” plug & play plåttak med integrerade solceller, bygga ut produktionskapaciteten från cirka 10 till 40 maskiner per år samt till marknadsföring och förstärkt rörelsekapital.
 
Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 6 175 000 aktier till kurs 16,20 per aktie
  • Erbjudandet tillför bolaget upp till cirka 100 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader
  • I samband med genomförandet av Erbjudandet har större investerare lämnat teckningsåtagande om totalt 85,7 miljoner kronor

Viktiga datum:

  • Prospektet publiceras: 18 maj 2018
  • Anmälningsperiod: 21 maj – 5 juni 2018
  • Likviddag: omkring den 12 juni 2018
  • Preliminär första dag för handel: 21 juni 2018

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på http://www.midsummer.se/ir/emission och www.gwkapital.se.
 
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Midsummer i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet.
 
 
För bilder vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost:
Telefon: +46-8-525 09 610
 
Om Midsummer
Svenska Midsummer, grundat 2004, är en utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta tunnfilmssolceller. Midsummer producerar även plåttak (Clix by Midsummer) med integrerade solceller och enkel installation. Huvudkontoret finns i Järfälla utanför Stockholm. Midsummer har ett långsiktigt partnerskap med Kalifornienbaserade Sunflare Inc, avseende etablering av produktionsanläggningar för solceller samt distribution av produkter med integrerade solceller i USA och Kina. Midsummer ansöker 2018 om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se
 
VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

[1] Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar

 

 

Another record financial year for Swedish leading solar energy technology provider Midsummer

5 April 2018

[Stockholm, Sweden, April 5, 2018.] Midsummer, the leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of light weight thin film solar panels, today announced its financial results for 2017. Revenues nearly doubled and profits more than doubled, due to several new orders for the company’s DUO thin film solar cell manufacturing system and a successful launch of Midsummer’s new BIPV concept.

2016 was a record year for solar energy technology leader Midsummer during which revenues and profits doubled compared to 2015. After closing its annual accounts for the 2017 financial year, it can be concluded that the company has done it again: revenues for 2017 increased by 94 percent compared with 2016, up from SEK 59m to SEK 115m (USD 14m; EUR 11.3m). Annual profits before taxes increased by 135 percent, from SEK 10.4m to SEK 24.5m (USD 3m; EUR 2.5m). The operating margin was 21.7 percent and the solidity was 36.3 percent.

The reasons for Midsummer’s strong performance are several new orders for the company’s compact DUO thin film solar cell manufacturing system and a positive market response to its new BIPV business concept.

”Needless to say, we are very pleased with the financial results for 2017,” said Midsummer’s CEO Sven Lindström. “We see a continued high demand for our products and the order outlook for 2018 is very promising, both for DUO manufacturing systems and for deliveries of solar panels. We expect to double the number of employees in 2018.”

The DUO system has established the position as the most widely spread manufacturing tool for flexible CIGS solar cells in the world. Midsummer is today the only company in the world to offer light, flexible, robust solar panels with a high energy efficiency.

Last year, Midsummer established a strategic production partnership with the Swedish roof manufacturer Clix for the launch of Clixsun, a roofing system with integrated solar panels which has added a second business area to Midsummer.

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels, and also a leading Swedish growth and export company; Midsummer has several times been named as one of Sweden’s and Europe’s fastest growing technology companies.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström. 

For additional information please contact: 

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email:

Phone: +46 (0) 8 525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Its business offering includes equipment for cost-effective manufacturing of thin film solar cells as well as building-integrated photovoltaic (BIPV) solutions for the application of thin film solar cells on buildings (facades, roofs etc.). Midsummer’s thin film solar modules are light, flexible, durable and highly efficient and therefore ideal for distributed renewable energy projects. Midsummer’s proprietary technology is based on a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell.

Pressmeddelande på svenska

 

 

 

One of Sweden’s leading politicians and former Minister of Enterprise Annie Lööf visited leading solar energy technology provider Midsummer

19 February 2018

[Stockholm, Sweden, February 19, 2018.] One of Sweden’s leading politicians, party leader of Centerpartiet, Member of Parliament and former Minister of Enterprise, Annie Lööf, visits Midsummer leading solar energy technology provider, based in Järfälla, Sweden. “I was very inspired by today's visit!”, said Ms Annie Lööf.

Please find more images from the visit here

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy solutions for the production and installation of flexible solar cells and also a leading Swedish growth and export company. Midsummer has often been named one of Sweden's and Europe's fastest growing technology companies.

One of Sweden’s leading politicians, party leader of Centerpartiet since 2011, Member of Parliament since 2006 and former Minister of Enterprise during 2011-2014, Ms. Annie Lööf visited Midsummer last Friday, February 16, as part of a visit to the Järfälla Municipality, outside Stockholm, Sweden.

“The visit to Midsummer confirmed that Swedish companies are at the forefront of climate work", said Annie Lööf. “With technological development and innovation you create jobs in Sweden and contribute to the green environmental change. I was very inspired by today's visit!"

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström, CEO, Midsummer AB

Email:

Phone: +46-8-525 09 610

 

  

Midsummer solar cells are integrated into Tarpon Solar's canvas - The solution takes first place in the MTI Technology Award

15 November 2017

[Stockholm, Sweden, November 15, 2017.] Norwegian tent cloth company Tarpon Solar, together with Midsummer, a leading Swedish developer of flexible solar solutions, has developed flexible tarpaulins and canvases with integrated solar cells. These flexible fabrics enable e.g. industrial halls, temporary structures and tents to produce renewable energy.

The Norwegian company Tarpon Solar AS, together with Midsummer AB, has developed a canvas in which solar cells have been laminated into the screen in a very innovative manner. For this solution, they have now won the 1st place in the Technology and Innovation Competition MTI Technology Award.

“Each cloth is made for the purpose it will be used for, so the amount of fabric and type of fibre and layer vary. The solar cells are integrated in the production itself and become part of the material”, said Marius Borg-Heggedal, Technical Manager at Tarpon Solar AS.

Tarpon Solar develops canvases for large outdoor structures such as sun shading, stages and much more. The company has now designed a laminated fabric with stable, static structures that do not extend and realised that this material has the properties needed to integrate with Midsummer's thin film solar cells. 

"We obviously see great potential with this solution. Being able to produce renewable energy in a canvas opens up for so many different applications around the world”, said Mattias Dahlberg, Project Manager at Midsummer AB. 

Tarpon Solar uses Midsummer's thin film solar cells, as they are light enough, flexible and robust for the purpose. They produce about 120 watts per square meter. With the technology used, very light canvases are produced. With integrated solar cells, the weight becomes almost the same as with conventional PVC material and the canvas is also stronger and more durable.

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy solutions for the production and installation of flexible solar panels and also a leading Swedish growth and export company. Midsummer has often been named one of Sweden's and Europe's fastest growing technology companies. 

MTI Technology Award is a competition for new and established companies with a business concept in technology.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information, please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email:

Phone: +46-8-525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Its business offering includes equipment for cost-effective manufacturing of thin film solar cells as well as building-integrated photovoltaic (BIPV) solutions for the application of thin film solar cells on buildings (facades, roofs etc.). Midsummer’s thin film solar modules are light, flexible, durable and highly efficient and therefore ideal for distributed renewable energy projects. Midsummer’s proprietary technology is based on a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell.

Swedish leading technology provider Midsummer receives two new orders for its DUO thin film solar cell manufacturing system

21 August 2017

[Stockholm, Sweden, August 21, 2017.] Midsummer, a leading technology provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has received an order for two compact DUO solar cell manufacturing systems.

Midsummer has again received two new orders for its compact DUO thin film solar cell manufacturing system from an undisclosed customer. Due to a strong demand for lightweight, flexible modules, the customer has decided to buy two new DUO manufacturing systems, which will be manufactured at Midsummer’s facilities outside Stockholm, Sweden and delivered to the client end of 2017. This new order is a repeat order from this particular customer.

The Midsummer DUO is a compact, fully automatic deposition system for the manufacturing of CIGS solar panels. It is designed for operational stability and superior material utilization. The system is used for the manufacturing of lightweight flexible panels to cater the growing needs for portable panels and roof top installations. 

“Our DUO system is now the most widely spread manufacturing tool for flexible CIGS solar cells in the world”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer AB. “We have yet again shown that we are the leading provider and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Swedish technology is at the forefront of the race towards a fossil free planet and we look forward to the future.”

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels, and also a leading Swedish growth and export company; Midsummer has several times been named as one of Sweden’s and Europe’s fastest growing technology companies.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email:

Phone: +46-8-525 09 610

 

About Midsummer

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Its business offering includes equipment for cost-effective manufacturing of thin film solar cells as well as building-integrated photovoltaic (BIPV) solutions for the application of thin film solar cells on buildings (facades, roofs etc.). Midsummer’s thin film solar modules are light, flexible, durable and highly efficient and therefore ideal for distributed renewable energy projects. Midsummer’s proprietary technology is based on a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell.

2016 – a record year for Swedish leading solar energy technology provider Midsummer

16 May 2017

[Stockholm, Sweden, May 16, 2017.] Midsummer, the Swedish leading technology provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, presents a record result for 2016. Revenues nearly doubled and profits increased, due to several new orders for the company’s DUO thin film solar cell manufacturing system.

2016 was an eventful and successful year for Midsummer, filled with several new orders for its compact thin film solar cell manufacturing system DUO. In its Annual Report for 2016, the company announces sales revenues of 60 MSEK, up by nearly 100 percent from the previous year, and an annual profit of 10 MSEK. To meet the increased market demand the company hired 15 new employees during the latest year. 

“2016 was a record year for us,” said Sven Lindström, CEO, Midsummer AB. “We did some great business, and the market acceptance for our solar energy technology solutions increased, which resulted in several orders for our compact DUO thin film solar cell manufacturing system. The DUO system is now the most widely spread manufacturing tool for flexible CIGS solar cells in the world.”

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels, and also a leading Swedish growth and export company; Midsummer has several times been named as one of Sweden’s and Europe’s fastest growing technology companies.

“We have yet again shown that we are the leading provider and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Swedish technology is at the forefront of the race towards a fossil free planet and we look forward to the future, with continued development and increased sales of our solutions in the global market”, Sven Lindström concludes.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email:

Phone: +46 (0) 8 525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Its business offering includes equipment for cost-effective manufacturing of thin film solar cells as well as building-integrated photovoltaic (BIPV) solutions for the application of thin film solar cells on buildings (facades, roofs etc.). Midsummer’s thin film solar modules are light, flexible, durable and highly efficient and therefore ideal for distributed renewable energy projects. Midsummer’s proprietary technology is based on a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell.

Swedish leading solar energy technology provider Midsummer offers complete BIPV metal roof systems

19 April 2017

[Stockholm, Sweden, April 19, 2017.] Midsummer, the Swedish leading technology provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, today announced the launch of a complete solution for BIPV metal roof systems together with the Swedish Metal roofing company Clix Steel Profile AB.

Midsummer has developed a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. 

Midsummer can now offer a complete BIPV metal roof system. Midsummer has teamed up with the Swedish company Clix Steel Profile AB, which has developed a metal roof system that is certified for slopes as low as 5°. The system has a unique fixing principle for its steel sheets and a very competitive pricing for DIY or professional use.

“We can now offer certified BIPV products with great aesthetics. The roof plates are produced with integrated lightweight flexible panels using any type of coated steel. The lightweight, flexible panel from Midsummer is integrated already at the factory, thereby reducing installation time and cost. All connectors are well protected for snow and ice and easily accessible if necessary”, said Sven Lindström, CEO of Midsummer.

Each panel are mounted on the roof plates using a high performance elastomeric butyl adhesive tape. The tape is designed to provide excellent tack and adhesion under outside condition in the field. The standing seam roof is then installed by linking the roof plates together in one step. Finally, the PV-modules are easily connected to a system with standard connectors. All connectors and junction boxes are hidden under the ridge capping and well protected for snow and ice. It can easily be accessible if necessary. There is no visible connectors, cables or junction boxes when the roof installation is complete.

Midsummer continues to develop its unique way of manufacturing flexible thin film CIGS solar cells on individual stainless steel substrates. The company’s versatile DUO deposition tool is now a proven commercial product and its R&D focus has been on increased cell efficiency, lightweight flexible modules and integration of these modules into roofing elements.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/ media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email:  

Phone: +46 (0) 8 525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels. Its business offering includes equipment for cost-effective manufacturing of thin film solar cells as well as building-integrated photovoltaics (BIPV) solutions for the application of thin film solar cells on buildings (facades, roofs etc). Midsummer’s thin film solar modules are light, flexible, durable and highly efficient and therefore ideal for distributed renewable energy projects. Midsummer’s proprietary technology is based on a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell.

Sweden’s Minister of EU Affairs and Trade visits Midsummer

26 March 2017
Ann Linde

[Stockholm, Sweden, March 26, 2017.] Sweden’s Minister of EU Affairs and Trade Ann Linde has visited Midsummer, a leading solar energy technology provider based in Järfälla just outside the Swedish capital of Stockholm.


Please see image from the visit here


Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels, and also a leading Swedish growth and export company; Midsummer has several times been named as one of Sweden’s and Europe’s fastest growing technology companies.


Ms. Ann Linde visited Midsummer this week as part of a visit to the Järfälla municiality, which also included a stop at the SAAB Defence and Security Group.


“It was very interesting to study Midsummer’s advanced development and production technologies,” said Ann Linde. ”Our government strongly supports and encourages the development and growth of Swedish high tech companies in the renewable energy sector, with export potential such as Midsummer.”


For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:
Sven Lindström
CEO, Midsummer AB
Email:
Phone: +46 (0) 8 525 09 610


About Midsummer
Midsummer is a leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions for the production and installation of thin film solar panels, including equipment for cost-effective manufacturing of thin film solar cells and building-integrated photovoltaics  (BIPV) solutions for the application of thin film solar cells on buildings (facades, roofs etc). Thin film solar modules are light, flexible, durable and highly efficient and therefore ideal for distributed renewable energy projects. Midsummer’s prorietary technology is based on a rapid process for the production of flexible thin film solar cells using sputtering of all layers of the solar cell.

Swedish leading technology provider Midsummer receives yet another order for its DUO thin film solar cell manufacturing system from an undisclosed Asian customer

30 January 2017

[Stockholm, Sweden, January 30, 2017.] Midsummer, the Swedish leading technology provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has received yet another order from an undisclosed Asian customer, for a compact DUO solar cell manufacturing system.

Midsummer has received yet another order for its compact DUO thin film solar cell manufacturing system from an undisclosed Asian customer. The system will be used for manufacturing of lightweight flexible panels to cater the growing needs for portable panels and roof top installations. The DUO manufacturing system will be delivered in August 2017. 

“This order makes Midsummer’s DUO the most widely distributed CIGS technology worldwide and confirms our leading position. Our new results showing solar modules with over 14 per cent conversion efficiency has led to increased demand for our manufacturing systems”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer AB.

The Midsummer DUO is a compact, fully automatic deposition system for CIGS solar cell manufacturing. It is designed for operational stability and superior material utilization.

“Midsummer’s DUO is the only turn-key line that can generate profit for customers, thanks to our unique technology. It produces in a segment where profitability is extremely good and the demand far exceeds supply. With Midsummer’s solar cells, which are the same size as silicon solar cells, you can use existing module equipment for the production of thin film modules that are exempt of customs duties into the USA and other markets”, Sven Lindström concluded.

Midsummer is a leading global provider of turnkey production lines for cost-effective manufacturing of flexible thin film CIGS (copper, indium, gallium and selenium) solar cells. Midsummer has developed a rapid process for the production of these solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. Midsummer's customers are manufacturers of thin-film solar cells worldwide.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email: sven.lindstrom@midsummer.se

Phone: +46 (0) 214 770209

 

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules. 

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Swedish solar energy expert Midsummer’s client now produces lightweight flexible solar modules with conversion efficiency at 14 per cent

26 January 2017

[Stockholm, Sweden, January 26, 2017.] Midsummer, a leading supplier of production lines for cost effective manufacturing of lightweight flexible CIGS solar cells, today announced that its Asian client now manufactures lightweight flexible solar modules with conversion efficiency of 14 per cent.

Midsummer previously announced that they have sold their compact DUO solar cell manufacturing system to an Asian client. The system is in production and it produces flexible solar modules at record levels. The flexible solar module is made of cells from the client's factory in Asia. 

Midsummer’s client has now have passed 14 per cent in conversion efficiency (corresponding to 15.4% aperture area efficiency). The modules tested at the independent research institute Chemitox Inc. in Yamanashi, Japan, were made in the client’s mass production line in normal production conditions and with standard process settings with a CIGS layer less than 1 micron in thickness. 

“I am happy to announce that our solar modules indeed have increased the conversion efficiency to 14 per cent as verified by an independent testing laboratory. The DUO system is now the most widely spread manufacturing tool for flexible CIGS solar cells, said Sven Lindström, CEO, Midsummer AB. “We have yet again shown that we are the leading provider of turnkey production lines of flexible thin film CIGS”.

Inexpensive lightweight flexible solar modules

The Midsummer DUO is a compact, fully automatic deposition system for CIGS solar cell manufacturing. It is designed for operational stability and superior material utilization.

With the production system from Midsummer, the solar cells are manufactured individually and then stringed together into modules just like crystalline solar cells. This way, lightweight flexible modules can easily be made in any size and shape.

A dry, all-vacuum process has less stringent requirements for clean rooms. Avoiding cadmium in the manufacturing process is desirable for the sake of the production staff and also makes it easier to commence low cost manufacturing of CIGS solar cells.

“As always, our clients can rely on Midsummer being at the forefront of advanced solar technology and efficiency requirements. Our objective is that our technology shall be a leader in the market segment of lightweight, flexible solar modules”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer. “Lightweight, flexible solar modules are the future of solar energy since they fit in to the ‘distributed energy’ trend and can be fitted on buildings, vehicles etc.”

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact: 

Sven Lindström

CEO, Midsummer

Email:

Phone: +46 (0) 214 770209

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

“Tesla’s and SolarCity’s launch of multiple styled solar roof tiles is great news”: Midsummer CEO Sven Lindström

Sven Lindström 7 November 2016
Sven Lindström, CEO

[Stockholm, Sweden, November 7, 2016.] Sven Lindström, CEO of solar tech company Midsummer, today says that he finds Tesla’s and SolarCity’s launch of multiple styled solar roof tiles replicating original tile aesthetics very encouraging: “This is great news and exactly what the solar energy, roofing and building integrated photovoltaics (BIPV) industries need! As Musk points out, it's not that complicated. Tiles with integrated PV have been around for years and may now finally take off in a big way”, comments Mr. Lindström. Midsummer is the leading technology provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells. 

Electric vehicles maker Tesla Motors Inc recently presented a much-awaited solar roof product developed with SolarCity. The shingles are made from quartz glass and solar cells. The solution will cost less than a traditional roof when the expected utility bill savings are taken into account, the company says. In Elon Musk's plan, the solar roof is not a lonely product. The solar tiles are one element of a three-part solution, including also energy storage and electric cars.

In Sven Lindström’s recent analysis “Solar on houses needed for 2020 target”, he says the future of urban solar energy lies in integrating PV into roofing materials and facades already at the factory. He now comments on the new product by Tesla-SolarCity:

“This is great news, but it is not that complicated”

"This is great news and exactly what the industry needs! As Musk points out, it's not that complicated. Tiles with integrated photovoltaics have been around for years, batteries are nothing new, nor are electric cars. But as everyone knows, Musk does it really well and it looks good”, said Sven Lindström, CEO of Midsummer AB.

“Starting with Tesla and the electric cars: Most major car companies has had concept cars with more or less success, but never really launched any viable products out of those concepts. Probably because people working with cars love combustion engines, oil and getting their hands dirty while listening to the amazing sound of a V8 in their garage.”

"Now that Tesla is established as the most successful luxury brand we hear news that both VW and Mercedes will transform their portfolio of gas (or diesel...) guzzling cars to fully electric. They do not do it because of their passion to electric engines, but because they have to, to stay alive.”

Roof material manufacturer without PV solutions need to re-think their business model

"Hopefully we will see the same trend in photovoltaics (PV). Until know, PV has been a more or less aesthetic add on. Now it is integrated, looks good and there is not much reason to NOT install PV.”

"So, who should be threatened by this launch? Well, as Musk points out our electricity consumption will increase, worldwide! That means there is plenty of space for more PV to be manufactured with any look. However, roof material manufacturers that do not have a PV solution maybe need to re-think their business model. Are they only selling water protection materials or is there a way for them to also contribute to the energy needs of the house?”

Musk’s holistic view beats the old industrial conglomerates once again

"With his holistic view, Musk puts together our needs of transport and energy with roofs and batteries. Very few companies are able to do this. You would have expected GE, ABB, Dow Chemical or maybe Saint Gobain to come up with an integrated concept, but instead it is this company in Silicon Valley that once again beat the old industrial conglomerates. Maybe there is time for some consolidation between building material manufacturers, PV companies and utilities? Are those industries transforming just as the German car industry?"

Midsummer is a leading global provider of turnkey production lines for cost-effective manufacturing of flexible thin film CIGS (copper, indium, gallium and selenium) solar cells. Midsummer has developed a rapid process for the production of these solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. Midsummer's customers are manufacturers of thin-film solar cells worldwide.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email:

Phone: +46-8-525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules. 

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Swedish leading technology provider Midsummer receives repeat order from Asian customer for its DUO thin film solar cell manufacturing system

3 October 2016

[Stockholm, Sweden, October 3, 2016.] Midsummer, a Swedish leading technology provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has received a repeat order for its compact DUO solar cell manufacturing system from an undisclosed Asian customer. This new order was received in connection with Midsummer's first system at the customer going into production with an efficiency of the solar cells of over 15 percent, which was 2 percentage points higher than the promised specification.

Midsummer has received a repeat order for its compact DUO thin film solar cell manufacturing system from an undisclosed Asian customer, this after the first machine surpassed the acceptance criteria for cell efficiency by over two percentage points at the customer's production site. Due to a strong demand for lightweight, flexible modules, the customer decided to buy yet another DUO manufacturing system, which will be delivered mid 2017.

“This fantastic success by our engineers is another proof that Midsummer AB and Swedish technology is at the forefront of the race towards a fossil free planet. The DUO system is now the most widely spread manufacturing tool for flexible CIGS solar cells. We have yet again shown that we are the leading provider of turnkey production lines of flexible thin film CIGS”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer AB.

The system will be used for manufacturing of lightweight flexible panels to cater the growing needs for portable panels and roof top installations. 

The Midsummer DUO is a compact, fully automatic deposition system for CIGS solar cell manufacturing. It is designed for operational stability and superior material utilization.

Midsummer is a leading global provider of turnkey production lines for cost-effective manufacturing of flexible thin film CIGS (copper, indium, gallium and selenium) solar cells. Midsummer has developed a rapid process for the production of these solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. Midsummer's customers are manufacturers of thin-film solar cells worldwide.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer AB

Email: sven.lindstrom@midsummer.se

Phone: +46-8-525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Sigtuna Municipality chooses Swedish solar cells from Midsummer - photovoltaics will power the Vikingahallen sports arena in central Sweden

7 September 2016

[Stockholm, Sweden, September 7, 2016.] Swedish solar energy expert Midsummer, a leading provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has been selected as supplier of flexible CIGS solar cells to be installed at the Vikingahallen sports arena in Märsta by the Sigtuna Municipality. Fasadglas AB's subsidiary FG Light Energy AB has been picked as the prime contractor and will carry out the installation of the solar cells from Midsummer on the sports arena.

Vikingahallen is a venue for handball and other sports in Märsta, central Sweden. In the public procurement by Sigtuna Municipality, Fasadglas AB's subsidiary FG Light Energy AB has been chosen as the prime contractor and will carry out the installation of solar panels at the sports arena Vikingahallen in Märsta.

 “The planned solar plant with flexible thin-film modules at 58 kWp will be placed on the roof facing southeast and is designed for connection/phasing to the property’s grid”, said Rickard Berg, Energy and Sustainability Coordinator, Sigtuna Municipality. “We chose lightweight flexible CIGS solar cells to evaluate them against traditional solar cells”.

Midsummer is a leading global provider of turnkey production lines for cost-effective manufacturing of flexible thin film CIGS (copper, indium, gallium and selenium) solar cells. Midsummer has developed a rapid process for the production of these solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. Midsummer's customers are manufacturers of thin-film solar cells worldwide. 

Marked interest in thin film solar cells

“We are delighted that flexible and lightweight thin-film solar cells are considered as the best choice for this project. Midsummer is the only manufacturer of solar cells in Sweden and it feels very positive that Sigtuna Municipality opted for a purely Swedish, more environmentally friendly, solution in which the solar cells have not been shipped worldwide. This is further proof that our thin-film CIGS solar cells is what the market wants and we have noticed a marked increase in interest for our solar cells around the world”, said Sven Lindström, CEO of Midsummer.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer

Email:

Phone: +46-8-525 09 610

 

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Swedish solar energy expert Midsummer surpasses Chinese solar module efficiency requirements

19 May 2016

[Stockholm, Sweden, May 19, 2016.] Midsummer, a leading supplier of production lines for cost effective manufacturing of flexible thin film CIGS solar cells, today announced that it has increased the conversion efficiency of its solar modules to more than 13 per cent to meet the requirements of Chinese authorities for receiving government support for solar installations in China.

On June 1st, 2015, China's National Energy Bureau changed the minimum requirement for CIGS thin film solar modules to 13 per cent. It was raised from the previous level of 11 per cent.

Midsummer recently passed this requirement by the Chinese authorities by increasing the efficiency of its CIGS thin film solar modules to above 13 per cent (corresponding to 14.3 per cent aperture area). The tests were carried out and verified by the certified Japanese independent testing laboratory Chemitox, Inc in March 2016.

The Chinese government’s new guidelines for CIGS modules are clear: the conversion efficiency has to exceed 13 per cent in order for qualification to its "elite program", which gives access to large government subsidies, priority in government contracts, bank loans or any public/private projects.

“It is very important to gain entry to China’s ‘elite program’ in order to enjoy all the benefits and subsidies by the Chinese government, "said Sven Lindström, CEO, Midsummer. “I am happy to announce that we have indeed passed the 13 per cent efficiency threshold as verified by an independent testing laboratory. As always, our customers can rely on Midsummer being at the forefront of advanced solar technology and efficiency requirements.”

Inexpensive lightweight flexible solar modules

With the production system from Midsummer the solar cells are manufactured individually and then stringed together into modules just like crystalline solar cells. This way, lightweight flexible modules can easily be made in any size and shape.

A dry, all-vacuum process has less stringent requirements for clean-rooms. Avoiding cadmium in the manufacturing process is desirable for the sake of the production staff and also makes it easier to commence low cost manufacturing of CIGS solar cells.

“Midsummer's objective is that our technology shall be a leader in the market segment of lightweight, flexible solar panels, and that the company shall grow in tandem with this rapidly growing segment”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer. “Thin film solar panels are the future of solar energy since they fit in to the ‘distributed energy’ trend and can be fitted on buildings, vehicles etc.”

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer

Email: sven.lindstrom@midsummer.se

Phone: +46-8-525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Swedish solar energy expert Midsummer receives repeat order for a DUO thin film solar cell manufacturing system after exceeding efficiency specifications at acceptance test

9 May 2016

[Stockholm, Sweden, May 9, 2016.] Swedish solar energy expert Midsummer, a leading provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has received a repeat order for its compact DUO solar cell manufacturing system from a not yet named customer in the Far East after a successful acceptance test in which Midsummer’s DUO system greatly exceeded the guaranteed efficiency specifications.

Midsummer has recently signed a multi million USD repeat order for its DUO system from an undisclosed multinational corporation that previously bought the system in April last year.

The repeat order was placed after a successful "Acceptance Test" done in the end of 2015 where Midsummer’s DUO system exceeded the promised efficiency specification with over 1 percentage point. Due to a strong demand for lightweight, flexible modules the customer decided to buy another DUO manufacturing system, which will be delivered in the end of 2016.

The Midsummer DUO is a compact, fully automatic deposition system for CIGS solar cell manufacturing. It’s designed for high throughput, operational stability, optimized layer uniformity and superior material utilization.

“We have again shown that we are the leading provider of turnkey production lines of flexible thin film CIGS,” said Sven Lindström, CEO, Midsummer. “Our focus on lightweight flexible modules appeals to the market, as well as our use of sputtering for all layers, and that the production process is an all-dry, all vacuum process.”

Global solar energy market shifting to thin film solar cells 

Midsummer is a leading global provider of turnkey production lines for cost-effective manufacturing of flexible thin film CIGS (copper, indium, gallium and selenium) solar cells. Midsummer has developed a rapid process for the production of these solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. Midsummer's customers are manufacturers of thin-film solar cells worldwide.

“Fewer large scale solar energy parks are being built in Europe and the global solar cell market is facing a paradigm shift. Focus is shifting to installations on large buildings in cities. Lightweight and flexible thin film solar cells are ideal for this market. It is economically and environmentally more beneficial to use solar energy locally, where it is produced”, Sven Lindström concluded.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://midsummer.se/press/media-gallery or contact Mr. Lindström.

 

For additional information please contact:

Sven Lindström

CEO, Midsummer

Email: sven.lindstrom@midsummer.se

Phone: +46-8-525 09 610

 

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte). 

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Swedish solar energy expert Midsummer receives funding from Mistra for development of lightweight solar modules on vehicles

12 April 2016

[Stockholm, Sweden, April 12, 2016.] Swedish solar energy expert Midsummer, a leading provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has received funding from Mistra for the development of lightweight solar modules on vehicles. The developed solar panels will be integrated in body panels in a Clean Motion Zbee ultra-light electric vehicle composite roof.

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, Mistra, is funding Midsummer’s development of lightweight solar modules on vehicles. The project aims to research and evaluate the integration of thin-film solar panels for urban transports using ultra-light vehicles. The integrated solar panels will be a part in developing superefficient electrical vehicles for the future needs of urban transports.

Clean Motion has developed the ultra-light electric vehicle Zbee with the goal to create a vehicle using little resources, both at production and usage, without compromising safety or design. Solar panels would give the possibility to use solar energy to recharge the vehicle's battery, which would increase the possible driving distance before need of conventional battery charge.

“The developed solar panels will be integrated in body panels in a Clean Motion Zbee’s composite roof. In this context, using solar panels is the only way towards making a vehicle energy autonomic”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer. “Midsummer solar panels are flexible both by being bendable and possible to manufacture in different size and voltage configurations. Also, the CIGS cells on thin stainless steel substrates together with the plastic material layers give resistant lightweight modules”.

Solar energy increases mileage by ten per cent

Clean Motion and Midsummer have worked together to provide ZBee with solar cells that charge the battery. Standard 6" solar cells in a solar panel shaped like a "W" allowed mounting onto the double-curved roof. The tests conducted in Sweden showed that solar energy increased the mileage with 5 km/day, which is 10 per cent increase. On the southern latitudes and with optimized PV area and electronics, mileage would increase further and some users would thus not even need conventional battery charging.

Development will continue to improve integration and performance, since the initial Zbee project demonstrates that solar cells have the potential to replace conventional battery charging as well as that Midsummer solar panels are well suitable to be customized for different applications. 

Midsummer is a leading global provider of turnkey production lines for cost-effective manufacturing of flexible thin film CIGS (copper, indium, gallium and selenium) solar cells. Midsummer has developed a rapid process for the production of these solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. Midsummer's customers are manufacturers of thin-film solar cells worldwide.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to http://www.midsummer.se/pressmediagallery.html or contact Mr. Lindström.

For additional information please contact: 

Sven Lindström

CEO, Midsummer

Email: sven.lindstrom@midsummer.se

Phone: +46-8-525 09 610

About Midsummer

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells

CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module. 

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Flexible solar panels from Midsummer covers the logos of the “world’s best sports arena”

2 December 2015

Press release
For immediate release

Flexible solar panels from Midsummer covers the logos of the “world’s best sports arena”

[Stockholm, Sweden, December 2, 2015.] Swedish Midsummer, a leading provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has supplied flexible and lightweight thin film solar panels to cover the two Tele2 logos on the modern multi-venue Tele2 Arena in Stockholm, Sweden. Fasadglas AB’s subsidiary FG Light Energy AB was the general contractor and completed the installation of the solar panels.

Midsummer is the leading provider of turnkey equipment for the manufacturing of high-efficiency lightweight and flexible solar panels. Midsummer recently received a prestigious order to develop flexible and lightweight CIGS thin film solar cells for one of Sweden’s biggest sports and concert arenas, the new Tele2 Arena in Stockholm, Sweden.

Tele2 Arena is one of the world's most modern multi-venues, with free Wi-Fi, 600 digital screens, Stadium Vision technology, retractable roof, transparent façade and only six meters from the front row to the sidelines. The venue is a multi-purpose stadium in Stockholm, mostly used for concerts and football matches. The arena has a capacity of up to 33,000 spectators for football matches and 45,000 for concerts.  The arena was inaugurated in late 2013. Tele2 Arena won the "Best Venue” award in 2014 in the worldwide competition The Stadium Business Awards.

Midsummer’s solar cells cover the two Tele2 logos on the roof of the arena. The solar cells were installed by FG Light Energy AB, a subsidiary to Fasadglas AB, one of Sweden oldest companies in the glass and metalwork industry, founded in 1913.

“I am glad that our advanced state-of-the-art flexible and lightweight thin film solar cells were considered the best choice for this prestigious arena project”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer AB. “This is yet another good demonstrator that our equipment can produce unique products with a high value for the end customer. The type of membrane roofs normally used on arenas cannot take the load of traditional Si-panels, but the light weight flexible panels made by Midsummer’s equipment can easily be integrated without damaging the membrane”.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability. Midsummer’s CIGS solar cells are manufactured in the Midsummer DUO machine. DUO is a compact, fully automatic deposition system for CIGS solar cell manufacturing. It’s designed for high throughput, operational stability, optimized layer uniformity and superior material utilization.

For photos, please go to The Media Gallery

For additional information please contact:

Sven Lindström
CEO, Midsummer
Email:
Phone: +46-8-525 09 610

About Midsummer
Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells
CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

 

Midsummer granted a loan of 10 MSEK from Almi for continued development of thin film solar cell production equipment

25 August 2015

[Stockholm, Sweden, August 25, 2015.] The Swedish solar energy company Midsummer, a leading provider of equipment for cost-effective production of flexible thin film solar cells, receives a loan of 10 million SEK from the regional development agency Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. The loan is meant to support Midsummer's focus on production and sales of the DUO machines used for the production of flexible thin film solar cells.

Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective production of flexible CIGS thin film solar cells. Midsummer’s turnkey production lines are compact, fully scalable and enable small-scale production of solar cells and modules.

Swedish regional development agency Almi Företagspartner AB has now decided to grant Midsummer a loan of 10 million SEK, part of which is guaranteed by the European Investment Fund, EIF. The purpose of the investment loan is to provide Midsummer with increased resources for research and development of machinery for the production of thin film solar cells, known as DUO machines.

“Our loan intends to provide opportunity for innovative companies to develop innovations and business ideas that provide growth and profitability,” said Fredrik Larsson, Financial Advisor, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

“We sold a DUO system this spring to a foreign multinational company, which is yet another proof of the market potential for our system”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer. “The DUO is a compact, fully automated system for production of CIGS solar cells. It is designed for high productivity, operational stability and superior material utilization”.

Midsummer's customers are manufacturers of flexible thin film solar cells worldwide. An increasing number of companies see the benefits of the technology as it can be easily integrated in buildings (BIPV) – a rapidly growing segment.

Fredrik Larsson continued: “Through the funding we hope to provide Midsummer with the opportunity to develop and pursue its commercialization. It is hoped that Midsummer can become a model for other Swedish environmental technology companies. It will be interesting to follow the company on its journey”.

Midsummer is one of Sweden's most high-profile technology companies and has, among others, been named as one of Sweden's hottest incubator companies (Almi). Midsummer has been named as one of Sweden's hottest technology companies and also been repeatedly featured on the list of the nation's fastest growing technology companies. Midsummer was the fastest growing cleantech company in the EMEA region in 2007-2011 (Deloitte, Fast 500).

Almi Företagspartner AB's vision is to create possibilities for all viable ideas and businesses to develop. Almi provides counseling, debt and equity in the enterprise all phases - from ideas to successful businesses. Almi Företagspartner AB is owned by the state.

The European Investment Fund, EIF supports the growth and development of small and medium enterprises. EIF's founder members are the European Investment Bank (EIB), the Commission and private European financial institutions.

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to the media gallery or contact Mr Lindström.

For additional information please contact:

Sven Lindström
CEO, Midsummer
Phone: +46-8-525 09 610
Email: sven.lindstrom@midsummer.se

About Midsummer
Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules.

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules.

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte).

About CIGS thin film solar cells
CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module.

Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak.

CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.

Swedish solar energy expert Midsummer receives multi million USD order for a DUO thin film solar cell manufacturing system,

10 April 2015

Swedish solar energy expert Midsummer receives multi million USD order for a DUO thin film solar cell manufacturing system


[Stockholm, Sweden, April 10, 2015.] 
Swedish solar energy expert Midsummer, a leading provider of equipment for cost-effective manufacturing of flexible CIGS thin film solar cells, has received an order for its compact DUO solar cell manufacturing system to an undisclosed customer. 

Midsummer has recently signed a multi million USD order for its DUO system from an undisclosed multinational corporation. The potential client placed the order after visiting Midsummer in Sweden and after thorough and successful testing of the machine, which will be delivered to the client in October 2015. 

The Midsummer DUO is a compact, fully automatic deposition system for CIGS solar cell manufacturing. It’s designed for high throughput, operational stability, optimized layer uniformity and superior material utilization. 

“We have again shown that we are the leading provider of turnkey production lines of flexible thin film CIGS”, said Sven Lindström, CEO, Midsummer. “Our focus on lightweight flexible modules appeals to the market, as well as our use of sputtering for all layers, and that the production process is an all-dry, all vacuum process.” 

Midsummer is a leading global provider of turnkey production lines for cost-effective manufacturing of flexible thin film CIGS (copper, indium, gallium and selenium) solar cells. Midsummer has developed a rapid process for the production of these solar cells using sputtering of all layers of the solar cell. This allows for scalable and cost-effective manufacturing of thin film solar cells. Midsummer's customers are manufacturers of thin-film solar cells worldwide. 

“Fewer large scale solar energy parks are being built in Europe and the global solar cell market is facing a paradigm shift. Focus is shifting to installations on large buildings in cities. Lightweight and flexible thin film solar cells are ideal for this market. It is economically and environmentally more beneficial to use solar energy locally, where it is produced”, Sven Lindström concluded. 

 Midsummer has been named as one of Sweden's hottest technology companies and also been repeatedly featured on the list of the nation's fastest growing technology companies. Midsummer was the fastest growing cleantech company in the EMEA region in 2007-2011 (Deloitte, Fast 500). 

For photos of thin film CIGS solar cells and the Midsummer manufacturing equipment, please go to the media gallery or contact Mr. Lindström. 

For additional information please contact: 

Sven Lindström
CEO, Midsummer
Email: Phone: +46-8-525 09 610 

About Midsummer 
Midsummer is a leading supplier of equipment for cost-effective manufacturing of CIGS thin film flexible solar cells. Midsummer’s turnkey manufacturing lines have a small footprint, are perfectly scalable and allow for small-scale production of solar cells and modules. 

Midsummer’s customers are thin film solar cell manufacturers all over the world. CIGS flexible solar modules are growing in popularity thanks to their low weight, flexibility and durability. Applications are e.g. floating modules, vehicles, landfills, portable power generation and membrane roofs on factories, offices and other structures that are not strong enough for traditional glass modules. 

Founded in 2004 by people with a background from the optical disc manufacturing equipment and the photo mask industry, Midsummer has its head office in Stockholm, Sweden. Midsummer was the fastest growing green tech company in EMEA (Europe, Middle East and Africa) in 2007-2011 (according to Deloitte). 

About CIGS thin film solar cells 
CIGS stands for copper-indium-gallium-selenium, a metal alloy that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect (PV). The CIGS absorber is deposited on a stainless steel substrate, along with electrodes on the front to collect current. The cells are then connected in series and covered by a protective layer of plastic to form a flexible solar module. Since a stainless steel substrate is used, the modules can be made without glass. The CIGS solar modules are therefore much lighter, flexible and can be made frameless, to suit applications where traditional silicon solar cells cannot be used, e.g. on structures that are uneven, moving or weak. CIGS solar cells are manufactured by sputtering the material onto 156x156 mm stainless steel substrates. The solar cells from Midsummer are free of cadmium, a toxic material usually used in CIGS and other thin film solar cells. Flexible CIGS solar modules are gaining market share thanks to its high efficiency, low weight, flexibility and durability.