Deloitte Technology Sweden Fast 50:

Svenska miljöteknikbolaget Midsummer utnämnt till ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har utsetts till ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag 2014. Midsummer hamnade på plats 7 när Deloittes Technology Sweden Fast 50 lista offentliggjordes igår kväll. Midsummer är en ledande leverantör av utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av flexibla tunnfilmssolceller av typen CIGS.

Det är Deloitte, ett av världens ledande revisions- och konsultföretag, som varje år utser de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Midsummer vann Deloitte Technology Sweden Fast 50-tävlingen 2012 samt utsågs även till det snabbast växande cleantechföretaget i EMEA samma år.

Utmärkelsen, som har delats ut tio år i rad, baseras på kriterier som snabb tillväxt, innehav av äganderättsskyddad teknologi, stor satsning på forskning och utveckling av teknologi, och vissa miniminivåer på omsättning och antal år under vilka verksamheten bedrivits.

Midsummer, som grundades 2004, har historiskt alltid visat svarta siffror men trots stark tillväxt blev emellertid 2012 ett sällsynt förlustår, som åter igen vändes till vinst 2013. Intäkterna ökade med 192 procent, från 14,9 till 43,5 miljoner kronor och resultatet före skatt blev 10,1 miljoner kronor.

– Att bli upptagen på denna prestigefyllda lista även i år visar att våra investeringar i forskning och utveckling är helt på rätt spår. Midsummers målsättning är att vår teknologi ska bli ledande inom marknadssegmentet lätta, flexibla solcellspaneler, och att vi ska växa i takt med detta snabbväxande segment, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

– Solcellsmarknaden står inför ett paradigmskifte. Det byggs allt färre stora solcellsparker. Istället flyttas fokus till installationer på större byggnader i till exempel städer, något de lätta och flexibla tunnfilmssolcellerna är idealiska för. Det är ekonomiskt och miljömässigt mer fördelaktigt att använda solenergi lokalt, där den produceras, avslutar Sven Lindström.

Deloitte Sweden Technology Fast 50 är den enda utmärkelsen som riktar sig specifikt till teknologiföretag i Sverige. Rankingen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknik, från internet, datorutrustning och media till bioteknik. Det är den enda branschöverskridande utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige.

Det är Deloitte tillsammans med Svenska Riskkapitalföreningen som står bakom utmärkelsen. Deloitte är världens största affärsnätverk inom revision, redovisning och skatterådgivning. Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden.

Midsummer är en världsledande leverantör av nyckelfärdiga produktionslinjer för kostnadseffektiv tillverkning av flexibla tunnfilmssolceller av typen CIGS (koppar, indium, gallium och selenid). Midsummer har utvecklat en snabb process för tillverkning av dessa solceller som använder sputtring av alla lager i solcellsstrukturen. Detta möjliggör kostnadseffektiv och skalbar tillverkning av tunnfilmssolceller.

Midsummer är ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöteknikföretag och har bl. a utsetts till ett av Sveriges hetaste inkubatorbolag (ALMI), ett av Sveriges hetaste teknikföretag (33-listan) och flera gånger omnämnts som ett av landets snabbast växande teknologiföretag (Fast 50, Deloitte). Midsummer var det snabbast växande miljöteknikföretaget i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) åren 2007–2011.

För bilder på tunnfilmssolceller och Midsummers tillverkningsutrustning vänligen gå till Mediagalleriet

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost:
Telefon: +46-8-525 09 610

Om Midsummer
Midsummer är en ledande leverantör av utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av flexibla tunnfilmssolceller av typen CIGS. Midsummers nyckelfärdiga produktionslinjer är kompakta, helt skalbara och möjliggör för småskalig produktion av solceller och moduler. Midsummers kunder är tillverkare av tunnfilmssolceller över hela världen. Tunnfilmssolceller av typen CIGS växer i popularitet tack vare sin låga vikt, flexibilitet och hållbarhet.

Användningsområdena är t.ex. flytande moduler, fordon, avfallsanläggningar, bärbar energiproduktion och membrantak på fabriker, kontor och andra byggnader som inte är starka nog för traditionella glasmoduler. Midsummer grundades 2004 av personer med en bakgrund från tillverkningsutrustning av optiska skivor och fotomaskindustrin. Midsommar har sitt huvudkontor i Stockholm. Midsummer var det snabbast växande miljöteknikföretaget i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) åren 2007-2011 enligt Deloitte. För mer information, besök: www.midsummer.se.

Om tunnfilmssolceller av typen CIGS
CIGS står för koppar - indium - gallium - selen, en metallegering som omvandlar energin i ljuset direkt till el i solceller (PV). CIGS-absorbenter placeras på ett underlag av rostfritt stål tillsammans med elektroder på framsidan för att producera elektricitet. Cellerna seriekopplas och täcks av ett skyddande skikt av plast för att bilda en tunn flexibel solcellsmodul.

Text as .pdf »