Styrelsen

Board of Directors

Jan Lombach

ORDFÖRANDE, F. 1955

Jan Lombach är advokat och verksam inom riskkapitalbranschen. Han har bland annat varit delägare i Advokatfirman Vinge KB mellan åren 1993 och 2008, internationell partner i advokatfirman White & Case LLP mellan åren 2008 och 2012 och bedriver nu egen verksamhet. Övriga styrelseuppdrag utgörs bl.a. av styrelseordförande i Cliens Kapitalförvaltning AB och styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Jan Lombach har en jur. kand. och studier i national- och företagsekonomi från Uppsala Universitet och Harvard University. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Aktieinnehav: 1 754 900 aktier (privat och via närstående bolag)

Sven Lindström

LEDAMOT OCH VD, F. 1968

Sven Lindström är en av grundarna till Midsummer och har tidigare erfarenhet från CD/DVD industrin, bl.a. som dotterbolagschef för M2 America Corp vilket var M2 Engineering ABs helägda amerikanska dotterbolag. Tidigare var han produktchef för deras inspelningsbara CD- och DVD-format. Dessförinnan även verksam på Mannesmann VDO AG i Frankfurt och IBM Svenska AB i Järfälla. Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola. Oberoende i förhållande till större aktieägare. Ej oberoende i förhållande till Bolaget.

Aktieinnehav: 1 537 345 aktier 

Hans Lindroth

LEDAMOT, F. 1958

Hans Lindroth är VD för Lingfield AB sedan 1988. Tidigare olika ledande betanningar inom Bonnierkoncernen. Grundare av flera av deförsta kommersiella websidorna i Sverige, bl.a. jobline.se. Olika styrelseuppdrag för bl.a. Lemshagastiftelsen, DoReMir AB, Junibacken, Stiftelsen Carpe Vitam, Nanosurfaces Inc., Medcore AB, Cybercom Datametrics Information Systems och Affectiva Inc. Kandidatexamen från Lärarhögskolan vid Stockholms Universitet samt Kandidatexamen i Statsvetenskap från Stockholms Universitet. Oberoende i förhållandet till Bolaget. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav: 97 650 aktier

Mr. Liang Gao

LEDAMOT, F. 1961

Liang Gao är grundare av, ordförande och VD för Sunflare och även grundare av Kinfine USA Inc, som är en större aktörer inom retailverksamhet för möbelbranschen. Grundare av Concept Green Energy Solutions Inc. Som utvecklar nya konsumentprodukter för retailmarknaden.

Liang Gao har en Master of Business Administration från ett universitet i  USA samt en kandidatexamen i ekonomi från Jinan University. Oberoende i förhållande till Bolaget. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav: 6 305 450 aktier

 

Mr. Philip Gao

LEDAMOT, F. 1990

Philip Gao är VD på Sunflare Solar Co. i Kalifornien och ansvarig för ledning och försäljning på den amerikanska marknaden. Philip har en kandidatexamen i ekonomi och miljövetenskap från University of California, Santa Cruz. Oberoende i förhållande till Bolaget. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktieinnehav: 6 305 400 aktier

 

Ledning

People in executive positions

Sven Lindström

VD, F. 1968

Se ovan under styrelse

Eric Jaremalm

CFO, F. 1974

Eric Jaremalm är en av grundarna av Midsummer och har ansvar för all finansiell planering och analys samt bokföring och redovisning m.m. Tidigare erfarenhet från bl.a. Micronic Japan KK med ansvar för forsknings- och utvecklingssamarbetet med japanska halvledartillverkare och som projektledare för installation och produktionsstart av utrustning för tillverkning av halvledare i Japan.

Eric Jaremalm har, som var klasskompis till Sven Lindström, samma  Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola. Dessutom har Eric studerat två år i Japan vid Meiji University i Tokyo och Nanzan University, Nagoya. Eric Jaremalm talar japanska.

Aktieinnehav: 987 732 aktier

Klara Takei, Cell Hardware Manager

Klara Takei är projektledare på Midsummer och ansvarig för hårdvarunära forskning och utveckling. Hon har tidigare arbetat inom glasindustrin samt med eget konstglas, bland annat på Hadeland Glassverk i Norge och ett flertal mindre studiohyttor i Norden och Storbritannien. Efter att ha sadlat om till ingenjör har Klara varit på Midsummer sedan 2014.

Klara Takei har en civilingenjörsexamen i materialdesign från KTH med master inom hållbar energiteknik, samt en yrkesexamen från Riksglasskolan i Orrefors.

Aktieinnehav: 16 665 aktier

Alex Witt, Software Manager

Alex Witt har arbetat på Midsummer sedan 2010 som produktionschef och nu som mjukvaruchef. Efter studierna arbetade Alex på Micronic Laser System (nu kallat Mycronic) i Täby. På Micronic arbetade han i 8 år där han bl.a installerade maskiner ut hos kund, arbetade som serviceingenjör och som projektledare. Micronic tillverkade stora laserritare för produktion av fotomasker som användes vid tillverkning av platta bildskärmar. Alex har även arbetat som konstruktör/projektledare för Trancel (nu kallat Restatic Trancel) i Frölunda, Göteborg. Trancel tillverkar maskiner för pappersindustrin och installationerna var vanligtvis stora anläggningar med olika stationer med bandtransportörer mellan stationerna där anläggningen kunde vara mer än 100 meter långa. Alex har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik ifrån KTH Stockholm med inriktning datorstöd för konstruktion och tillverkning.

Aktieinnehav: 327 036 aktier

Johan Oliv, Cell Process Manager

Johan Oliv har arbetat på Midsummer sedan 2007 och arbetar främst med solcellsprocessutveckling. I rollen som Cell Process Manager är Johan ansvarig för igångsättningen av DUO produktionssystem i Sverige, men också för installationen, produktionsstart och processutveckling av DUO hos kund.

Innan han började på Midsummer arbetade Johan på Micronic AB i olika roller mellan 2002-2007. Han började arbeta med processutveckling och fortsatte sedan som projektledare för installationer och produktionsstart av halvledarstillverkningsutrustning i Japan, och senare teknisk försäljning för den asiatiska marknaden. Johan har en civilingenjörsexamen i materialteknik från Uppsala universitet.

Aktieinnehav: 44 739 aktier