Revisor

Revisorer år 2015, 2016 och 2017 har varit:

KPMG AB, Box 743, 194 27 Upplands Väsby.

Huvudansvarig revisor är Louise Ronquist, auktoriserad revisor och medlem i FAR.