Finansiell kalender

Halvårsrapport:             31 Augusti, 2018
Delårsredogörelse:       16 November, 2018