Prospekt

Bolaget planerar notering på Nasdaq First North förutsatt godkänd ansökan omkring den 21 juni 2018.
 

Här finner ni Midsummer prospekt för nedladdning:

Inbjudan till teckning av aktier i Midsummer AB (publ) 

Här finner ni en kortfattad beskrivning, en Teaser, för nedladdning:

Information om teckning av aktier

För anmälningssedel vid teckning av aktier, vänligen besök:

Anmälningssedel PDF

Nordnet

Aktieinvest

Teckna via Avanza (endast för Avanza-kunder)