Aktien

 

Midsummer AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Antal aktier utestående: 30 902 200 st.

Handel på Nasdaq First North
Midsummers aktier handlas på First North vid Nasdaq Stockholm med kortnamn MIDS och ISIN-koden SE0011281757. 

First North vid Nasdaq Stockholm 

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 

Certified Adviser

G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm

Aktuell aktiekurs

För aktuell aktiekurs, besök Nasdaq OMX Nordic