Aktieägare

Offenlig aktiebok samt förvaltarförteckning per den 29 juni 2018

 

Offentlig aktiebok

Offenlig förvaltarförteckning