Aktieägare

Ägarstruktur per den 30 september 2018