Aktieägare

Per den 30 april 2018 uppgick antalet aktieägare i Midsummer till 55 stycken och de största aktieägarna i Bolaget med däref-ter för Bolaget kända förändringar framgår av nedanstående sammanställning.

 

ÄGARE                                                                              ANTAL AKTIER                ANDEL (%)

Liang Gao                                                                                                6 305 450                               25,5%

Philip Gao                                                                                               6 305 400                               25,5%

Infologix (BVI) Ltd.                                                                                 2 941 200                               11,9%

Jan Lombach privat och via bolag (Gurtenfry AB)                              1 754 900                                 7,1%

Sven Lindström                                                                                      1 525 000                                 6,2%

Alf Linder                                                                                                1 446 000                                 5,8%

Eric Jaremalm                                                                                           972 300                                 3,9%

Göran Lombäck                                                                                       799 050                                 3,2%

Peder Sager Wallenberg                                                                         316 650                                 1,3%

Alex Cheng Witt                                                                                       290 000                                  1,2%

Övriga                                                                                                    2 071 250                                 8,4%

Total                                                                                                   24 727 200                             100,0%