Investor Relations/Bolagsstyrning

KORT OM MIDSUMMER
Bolagets registrerade firma är Midsummer AB (publ), 556665-7838. Bolagets associationsform är aktiebolag och registrerades vid Bolagsverket i Sverige 2004-09-03 och nuvarande firma registrerades 2004-11-23. Styrelsens säte är registrerat i Stockholms kommun i Stockholms län. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt (publ) samt anslutet till Euroclear Sweden AB.